ПОКАНИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ, СЕКТОР „МЛАДЕЖ“, КРАЕН СРОК 01.10.2020 Г.

 01 октомври  561

ПОКАНИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ, СЕКТОР „МЛАДЕЖ“, КРАЕН СРОК 01.10.2020 Г.

Публикувани са Покани за кандидатстване по сектор „Младеж“, Ключови дейности 1, 2 и 3  на Програма „Еразъм+“, с краен срок за кандидатстване, както следва:

- 01 октомври  2020 г., 13:00 часа българско време. – Ключова дейност 1;

- 01 октомври  2020 г., 13:00 часа българско време. – Ключова дейност 2;

- 01 октомври  2020 г., 13:00 часа българско време. – Ключова дейност 3.

Текстове на поканите са достъпни на следните страници:

Ключова дейност 1 „Образователна мобилност“:

  • Сектор „Младеж“, проекти за мобилност на младежи и младежки работници;

Ключова дейност 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“:

Ключова дейност 3 „Подкрепа за реформиране на политиките“:

 Екипът на ЦРЧР

Събития

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ВЪВ ВРЪЗКА С 5 ДЕКЕМВРИ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ДОБРОВОЛЕЦА, КОЙТО СЕ ЧЕСТВА ЗА ПЪРВИ ПЪТ ПРЕЗ 1985 Г. ПО ИНИЦИАТИВА НА ООН, ВИ ПИТАМЕ: ЗАЩО БИХТЕ СТАНАЛИ ДОБРОВОЛЕЦ?

Видео

Вижте още
Back To Top