ПОКАНИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ, СЕКТОР „МЛАДЕЖ“, КРАЕН СРОК 01.10.2020 Г.

 01 октомври  493

ПОКАНИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ, СЕКТОР „МЛАДЕЖ“, КРАЕН СРОК 01.10.2020 Г.

Публикувани са Покани за кандидатстване по сектор „Младеж“, Ключови дейности 1, 2 и 3  на Програма „Еразъм+“, с краен срок за кандидатстване, както следва:

- 01 октомври  2020 г., 13:00 часа българско време. – Ключова дейност 1;

- 01 октомври  2020 г., 13:00 часа българско време. – Ключова дейност 2;

- 01 октомври  2020 г., 13:00 часа българско време. – Ключова дейност 3.

Текстове на поканите са достъпни на следните страници:

Ключова дейност 1 „Образователна мобилност“:

  • Сектор „Младеж“, проекти за мобилност на младежи и младежки работници;

Ключова дейност 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“:

Ключова дейност 3 „Подкрепа за реформиране на политиките“:

 Екипът на ЦРЧР

Събития

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ПРЕЗ КОЯ ГОДИНА 17 МАЙ Е ОБЯВЕН ЗА ДЕН НА БЪЛГАРСКИЯ СПОРТ И ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА РАБОТЕЩИТЕ В СФЕРАТА НА СПОРТА - ПРИЗНАНИЕ ЗА ОГРОМНИТЕ УСИЛИЯ НА СТОТИЦИ БЪЛГАРСКИ СПОРТИСТИ, ТРЕНЬОРИ И ДЕЯТЕЛИ В ОБЛАСТТА НА СПОРТА, ПРОСЛАВЯЛИ ИМЕТО НА БЪЛГАРИЯ?

Видео

Вижте още
Back To Top