В КЮСТЕНДИЛ ОТБЕЛЯЗАХА МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА МЛАДЕЖТА

 12 август  421

В КЮСТЕНДИЛ ОТБЕЛЯЗАХА МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА МЛАДЕЖТА

На 12 август 2020 г. от 11:00 ч. пред сградата на читалище „Братство 1869” гр. Кюстендил се проведе тържествено отбелязване на Международния ден на младежта.

Организатори на събитието бяха читалище „Братство 1869“, Сдружение „Гражданска мрежа - Кюстендил“, „Младежки общински съвет - Кюстендил“ съвместно с Дирекция „Бюро по труда - Кюстендил“.

В концертната програмата участие взеха състави и изпълнители от читалище „Братство 1869“.

По време на събитието всяка организация разпространи информационни и рекламни материали по теми, касаещи младите хора.

Едни от основните теми бяха възможностите за доброволчество, работа и негативното въздействие от зависимостите сред младите хора.

Бяха представени проекти с финансовата подкрепа на Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10А от закона за хазарта за 2020 година и Национална програма за младежта към Министерството на младежта и спорта.

Дирекция „Бюро по труда“ представи проект „Готови за работа“. Основната цел на проекта е стимулиране на активността на младежи до 29-годишна възраст, които не са обхванати нито в образование или обучение, нито в заетост, и не са регистрирани като безработни в Бюрото по труда. 

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top