АНКЕТА „МЛАДЕЖКА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА АКТИВНОСТ“  ЗА МЛАДЕЖИ ОТ ЛОВЕЧ, ТРОЯН  И ТЕТЕВЕН

 04 август  264

АНКЕТА „МЛАДЕЖКА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА АКТИВНОСТ“ ЗА МЛАДЕЖИ ОТ ЛОВЕЧ, ТРОЯН И ТЕТЕВЕН

Настоящата анкета има за цел да популяризира проект „Младежка лаборатория за активност“, Национална програма за младежта и Министерство на младежта и спорта и да проучи интересите и нагласите на младите хора от област Ловеч, свързани с младежката активност в малките населени места и възможностите за участието им в процесите на вземане на решения.
Анкетата е насочена към младежи на възраст от 15 до 29 г. от градовете Ловеч, Троян и Тетевен, както и от прилежащите им малки населени места.

Екипът ни благодари на всички младежи,
които ще отделят време и ще попълнят анкетата!

Проект „Младежка лаборатория за активност“ се реализира в периода от 15 юли до 15 октомври 2020 г. на територията на област Ловеч. Основната му цел е създаване на условия за повишаване на активността на младите хора от малки населени места в Ловешка област за организиране и провеждане на младежки дейности и инициативи и изграждане на ефективно партньорство с местните власти. Проектът се фокусира върху младите хора от област Ловеч - гр. Ловеч и прилежащите малки населени места (Троян, Тетевен и селата в региона) на възраст между 15 и 29 години, които ще бъдат насърчени и мотивирани за активно участие в живота на местните младежки общности, изграждане на диалог и партньорство с местните власти, прилагане на младежки политики на местно ниво. За да постигне своите цели, проектът предвижда провеждането на специализирани обучения за активизиране на младежкия потенциал, както и младежка лаборатория, която да генерира нови идеи и подходи. В основата на проекта са методите на неформалното образование, ученето чрез преживяване и повишаване на увереността на младите хора.
Проектът е разработен по тематична област 4 „Активизиране на младите хора в малките населени места“ на Национална програма за младежта (2016-2020), подпрограма 2 „Национални младежки инициативи и кампании“.

Проектът се изпълнява от фондация „Приложно образование“ по Национална програма за младежта (2016-2020) на Министерство на младежта и спорта.

Попълнете анкетата ТУК 

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ПРЕЗ КОЯ ГОДИНА 17 МАЙ Е ОБЯВЕН ЗА ДЕН НА БЪЛГАРСКИЯ СПОРТ И ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА РАБОТЕЩИТЕ В СФЕРАТА НА СПОРТА - ПРИЗНАНИЕ ЗА ОГРОМНИТЕ УСИЛИЯ НА СТОТИЦИ БЪЛГАРСКИ СПОРТИСТИ, ТРЕНЬОРИ И ДЕЯТЕЛИ В ОБЛАСТТА НА СПОРТА, ПРОСЛАВЯЛИ ИМЕТО НА БЪЛГАРИЯ?

Видео

Вижте още
Back To Top