АНКЕТА „МЛАДЕЖКА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА АКТИВНОСТ“  ЗА МЛАДЕЖИ ОТ ЛОВЕЧ, ТРОЯН  И ТЕТЕВЕН

 04 август  228

АНКЕТА „МЛАДЕЖКА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА АКТИВНОСТ“ ЗА МЛАДЕЖИ ОТ ЛОВЕЧ, ТРОЯН И ТЕТЕВЕН

Настоящата анкета има за цел да популяризира проект „Младежка лаборатория за активност“, Национална програма за младежта и Министерство на младежта и спорта и да проучи интересите и нагласите на младите хора от област Ловеч, свързани с младежката активност в малките населени места и възможностите за участието им в процесите на вземане на решения.
Анкетата е насочена към младежи на възраст от 15 до 29 г. от градовете Ловеч, Троян и Тетевен, както и от прилежащите им малки населени места.

Екипът ни благодари на всички младежи,
които ще отделят време и ще попълнят анкетата!

Проект „Младежка лаборатория за активност“ се реализира в периода от 15 юли до 15 октомври 2020 г. на територията на област Ловеч. Основната му цел е създаване на условия за повишаване на активността на младите хора от малки населени места в Ловешка област за организиране и провеждане на младежки дейности и инициативи и изграждане на ефективно партньорство с местните власти. Проектът се фокусира върху младите хора от област Ловеч - гр. Ловеч и прилежащите малки населени места (Троян, Тетевен и селата в региона) на възраст между 15 и 29 години, които ще бъдат насърчени и мотивирани за активно участие в живота на местните младежки общности, изграждане на диалог и партньорство с местните власти, прилагане на младежки политики на местно ниво. За да постигне своите цели, проектът предвижда провеждането на специализирани обучения за активизиране на младежкия потенциал, както и младежка лаборатория, която да генерира нови идеи и подходи. В основата на проекта са методите на неформалното образование, ученето чрез преживяване и повишаване на увереността на младите хора.
Проектът е разработен по тематична област 4 „Активизиране на младите хора в малките населени места“ на Национална програма за младежта (2016-2020), подпрограма 2 „Национални младежки инициативи и кампании“.

Проектът се изпълнява от фондация „Приложно образование“ по Национална програма за младежта (2016-2020) на Министерство на младежта и спорта.

Попълнете анкетата ТУК 

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ОТ КОЯ ГОДИНА ЧЕСТВАМЕ 21 ФЕВРУАРИ КАТО МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА МАЙЧИНИЯ ЕЗИК, ОБЯВЕН ЗА ТАКЪВ ОТ ГЕНЕРАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ЮНЕСКО?

Видео

Вижте още
Back To Top