ПРОГРАМАТА „СОЦИАЛНО АНГАЖИРАНИ ИЗКУСТВА“ НА НФК Е ОТВОРЕНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 08 септември  436

ПРОГРАМАТА „СОЦИАЛНО АНГАЖИРАНИ ИЗКУСТВА“ НА НФК Е ОТВОРЕНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Програмата „Социално ангажирани изкуства” на Национален фонд „Култура” е отворена за кандидатстване.  Право да кандидатстват имат юридически лица с регистрация в Национален фонд “Култура”. Кандидатстването е онлайн само след задължителна регистрация в системата на НФК.

Приемат се кандидатури до 08.09.2020 (вторник) в 15.00.

Срок за реализация на проектите: 01.10.2020 – 31.10.2021 

Общият бюджет на програмата е 700 000 лева.

Максимално финансиране на проект: 20 000 лв

Цели на програма „Социално ангажирани изкуства” 2020:

 • реализация на творчески проекти, тематично обвързани със социални проблеми от екологичен, икономически, етнически характер или човешки права; 
 • насърчаване на творчески дейности с групи в неравностойно положение и непредставени социални групи в творчески процеси;
 • развитие на маргинализирани групи и общности чрез изкуства; 
 • генериране на енергия и желание за положителна социална промяна чрез изкуство, което засяга и адресира обществено значими социални теми; 
 • създаване на предпоставки за позитивна промяна в нагласите и ангажираността на обществото по различни социални казуси; 
 • привличане на внимание и ресурси към социално значими теми.

Приоритети на програма „Социално ангажирани изкуства” 2020:

 • творчески продукции и дейности, които отразяват документално или художествено влиянието на пандемията от COVID-19, включително документални филмови проекти; 
 • имат добра стратегия и дейности за популяризиране на проекта и потенциал за взаимодействие с публиката в дигиталното пространство;
 • са съобразени с нуждите на участниците и осигуряват тяхното активно участие в процесите по планиране, извършване и оценка на активностите; 
 • разработване на методи за съвместна работа с дългосрочна перспектива със социални групи, общности и публики.

Допустими дейности и цели:

 • творчески продукции и дейности, които отразяват документално или художествено влиянието на пандемията от COVID-19, включително документални филмови проекти
 • творчески проекти, които предвиждат взаимодействие между своята целева група и други
 • създаване на възможности за активна интеракция между членовете на общността или между отделни общности чрез изкуство и креативни процеси
 • създаване на творчески процеси и продукти, които успешно демонстрират специфичните характеристики на общността и развиват нейното чувство за идентичност
 • творчески проекти, които се създават чрез споделен креативен процес
 • ангажиране на общността на всеки етап от проекта: планиране, създаване, представяне и рефлексия
 • творчески проекти, които разглеждат определен проблем от нова перспектива или изследват нови възможности за неговото адресиране
 • архитектурни или дизайнерски проекти, които адресират проблемите и недостатъците на средата (градска, работна, домашна) за определени социални групи или допринасят за благосъстоянието на определени социални групи /хора в неравностойно положение
 • непредложени за финансово подпомагане на предходни сесии на НФК поради надвишаване на общия размер на финансовите средства на програмата.

В Условията за кандидатстване по програма "Социално ангажирани изкуства” са указани актуалните социални проблеми, които попадат в обхвата на програмата.

Информация от ТУК  

Събития

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ОТ КОЯ ГОДИНА ЧЕСТВАМЕ 21 ФЕВРУАРИ КАТО МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА МАЙЧИНИЯ ЕЗИК, ОБЯВЕН ЗА ТАКЪВ ОТ ГЕНЕРАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ЮНЕСКО?

Видео

Вижте още
Back To Top