ТРЕНИНГ НА ТЕМА „ЗАВИСИМОСТИТЕ И МЛАДИТЕ ХОРА” В ОСОГОВСКАТА ПЛАНИНА

 27 юли  270

ТРЕНИНГ НА ТЕМА „ЗАВИСИМОСТИТЕ И МЛАДИТЕ ХОРА” В ОСОГОВСКАТА ПЛАНИНА

В периода 22-24 юли 2020 г. в Осоговската планина се проведе тренинг на тема „Зависимостите и младите хора”. Обучението е част от проект „Бъди здрав – не бъди зависим“, който се реализира от  сдружение „Гражданска мрежа - Кюстендил” с финансовата подкрепа на Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2020 година, Министерство на младежта и спорта.

Целта на обучението бе да се изгради „имунитет” в участниците, за да бъдат по-устойчиви на външно влияние и да изградят умения за разпознаване на рисковите фактори и видовете зависимости.

Темите, които бяха  презентирани по време на тренинга, бяха свързани с психоактивните вещества, енергийните напитки, хазарт и хазартна зависимост, анаболните стероиди, пушенето на цигари и наргиле и тяхното въздействие върху организма на младежите.

По време на тренинга бяха анализирани действията и поведението на участниците, дискутирани различни гледни точки, направени изводи и обобщения за преодоляване на различните видове зависимости при младите хора.

В обучението взеха участие 25 младежи от целевата група по проекта на възраст между 15 и 19 години.

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ПРЕЗ КОЯ ГОДИНА СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПА С ПОДКРЕПАТА НА ЕС ОБЯВЯВА 26 СЕПТЕМВРИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА ЕЗИЦИТЕ С ЦЕЛ НАСЪРЧАВАНЕ НА ИЗУЧАВАНЕТО НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ В ЕВРОПА?

Видео

Вижте още
Back To Top