ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ „ЗАЕДНО ЗА ЗДРАВЕТО НА МЛАДИТЕ“ В КЮСТЕНДИЛ

 16 юли  175

ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ „ЗАЕДНО ЗА ЗДРАВЕТО НА МЛАДИТЕ“ В КЮСТЕНДИЛ

На 14 юли 2020 г. в гр. Кюстендил се проведе дискусионен форум „Заедно за здравето на младите”. Форумът е част от проект „Бъди здрав – не бъди зависим“, който се реализира от  сдружение „Гражданска мрежа - Кюстендил” с финансовата подкрепа на Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2020 година, Министерство на младежта и спорта. 

Целта на форума бе да се подобри диалога между институциите и заинтересованите страни и да се обединятна усилията в превенция на зависимостите сред подрастващото поколение.

Засегнати бяха темите за видовете зависимости, последствията и негативното въздействие от употреба на наркотични вещества върху здравето на подрастващите и др. 

Участие взеха младежи и експерти работещи с деца и младежи от различни институции в община Кюстендил.

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top