COVID-19: КАК ЕС СЕ БОРИ СРЕЩУ МЛАДЕЖКАТА БЕЗРАБОТИЦА

 16 юли  405

COVID-19: КАК ЕС СЕ БОРИ СРЕЩУ МЛАДЕЖКАТА БЕЗРАБОТИЦА

Младежката безработица остава важен проблем по време на кризата с коронавируса. Научете как ЕС иска да подпомогне младите хора при намирането на работа.

COVID-19 може да доведе до "поколение на изолацията", чиито перспективи за намиране на работа са силно засегнати. Според Международната организация по труда пандемията има "разрушително и несъразмерно" отражение върху младежката заетост. Данните на организацията показват, че младите хора се сблъскват със сериозни трудности за продължаване на обучението си, смяна на работа или навлизане на пазара на труда.

Прочетете за усилията на ЕС за борба с младежката безработица.

Мерки за младежка заетост по време на кризата

Преди пандемията коефициентът на младежка безработица (на хора на възраст до 24 години) беше 14,9%, значителен спад от достигнатия връх от 24,4% през 2013 г. През април 2020 г. той се покачи на 15,7%.

В лятната си прогноза за 2020 г. Европейската комисия заявява, че очаква 8,3 % спад на икономиката за 2020 г., най-дълбоката рецесия в историята на ЕС. За да намали ефекта върху младите хора, Комисията предлага пакет от мерки за младежката заетост.

Пакетът има четири основни елемента:

  • засилване на Гаранцията за младежта;
  • осигуряване на подходящо образование и обучение;
  • нов тласък на програми за професионална подготовка;
  • допълнителни мерки за младежка заетост.

Комисията иска страните в ЕС да засилят подкрепата си за младите хора и предлага средства в плана за възстановяване и бюджета на ЕС за 2021-2027 г. Държавите членки следва да инвестират поне 22 млрд. евро за младежка заетост, заявява Комисията. Парламентът и правителствата на ЕС ще обсъждат предложенията в рамките на преговорите за дългосрочния бюджет.

За  повече информация ТУК

Новини

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ПРЕЗ КОЯ ГОДИНА СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПА С ПОДКРЕПАТА НА ЕС ОБЯВЯВА 26 СЕПТЕМВРИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА ЕЗИЦИТЕ С ЦЕЛ НАСЪРЧАВАНЕ НА ИЗУЧАВАНЕТО НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ В ЕВРОПА?

Видео

Вижте още
Back To Top