УЧАСТВАЙ В ПРОУЧВАНЕТО „ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЖЕНИ - ШИРОКО УЧАСТИЕ В СОЦИАЛНИЯ ЖИВОТ И ЛИДЕРСТВО“

 24 юни  1296

УЧАСТВАЙ В ПРОУЧВАНЕТО „ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЖЕНИ - ШИРОКО УЧАСТИЕ В СОЦИАЛНИЯ ЖИВОТ И ЛИДЕРСТВО“

ВЪПРОСНИК Проект „ Младежки дневен ред 2027 – Овластяване на младите жени в дух на активно гражданство и европейски ценности“

Скъпи респоденти,
Проектът „Младежки дневен ред 2027 – Овластяване на младите жени в дух на активно гражданство и европейски ценности“ е финансиран от програма „Еразъм +“ за 2019 година, Ключова Дейност 3 – Подкрепа за политически реформи. Проектът цели разработване на модел на партньорска мрежа между младежки организации и спомага гражданското участие на млади жени на възраст между 18 и 29 години от 5 държави-членки на ЕС - България, Естония, Италия, Румъния и Испания и една държава кандидат-член – Турция.
Това проучване на тема „Предизвикателства и перспективи пред европейските жени-широко участие в социалния живот и лидерство“ е част от основните дейности по проекта.
Чрез осъществяване на проучването, ние целим да засилим чувството за европейско гражданство и европейски ценности сред целевата група по проекта. С Вашето съдействие, ще се подкрепят инициативи с участието на различни партньори и ще се окуражи гражданското участие на целевата група в демократичното общество.

Проучването може да намерите ТУК

Новини

Back To Top