СТИПЕНДИЯ ПОМАГА НА МЛАДЕЖИ В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ ДА УЧАТ ВЪВ ВИСШЕ УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ

 15 август  494

СТИПЕНДИЯ ПОМАГА НА МЛАДЕЖИ В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ ДА УЧАТ ВЪВ ВИСШЕ УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ

За пета поредна година сдружение „Милостив“ стартира инициативата „Добротворчество“ в помощ на младежи в неравностойно положение, които имат желание да продължат обучението си във висше учебно заведение. Стипендията е десетмесечна по 100 лева на месец и еднократно изплатени 200 лева за закупуване на учебници. Средствата ще бъдат дарени през октомври 2020 година на първите класирали се участници от списъка, които са приети (или продължават) да учат висше образование.

„Като организатори на инициативата вярваме, че всички деца имат право на добро образование, което да им даде шанс за достоен живот и осъществяване на уменията им. Основен критерий за това би трябвало да бъдат техните способности и желание да учат и се развиват, а не финансовото им и социално положение", казват инициаторите-доброволци.

За да участвате е необходимо да отговаряте на следните четири условия:

  • Да сте в затруднено финансово положение или в неравностойно положение (отглеждан от самотни родители, приемни семейства или специализирани институции, младеж с увреждания).
  • Да сте на възраст до 21 години включително (това условие не важи за младежи, които са получили стипендия Добротворчество през изминалите години).
  • Да ви предстоят кандидат-студентски изпити през 2020 г. или в момента да сте студент.
  • Да имате успех над много добър 4.50.

Крайният срок за изпращане на документите за кандидатстване е 15 август 2020 година.

За повече информация ТУК

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top