ЕВРОПЕЙСКА ПРОГРАМА ПРЕДОСТАВЯ ПЪЛНА ИЗДРЪЖКА НА 4-МА МЛАДЕЖИ ЗА 10 МЕСЕЦА

 29 май  358

ЕВРОПЕЙСКА ПРОГРАМА ПРЕДОСТАВЯ ПЪЛНА ИЗДРЪЖКА НА 4-МА МЛАДЕЖИ ЗА 10 МЕСЕЦА

4-ма младежи ще подкрепят дейностите на сдружение „ЗА ТЕБ” и сдружение „Варна младежка европейска столица 2017” благодарение на проекта „Що е то доброволец и има ли почва у нас?” по програма Европейски корпус за солидарност.  

Младежите са на възраст между 18 и 30 години, като двама са част от екипа на сдружение „Варна Европейска Младежка Столица“ и двама - в  сдружение „ЗА ТЕБ“. Младите хора са мотивирани да участват в предложените дейности и са открити за работата с различни хора от гледна точка на техния социален произход или етнос. Един от доброволците е в неравностойно положение и ще бъде подкрепен от индивидуален ментор. Младежите, които се влючват в този проект, са завършили своето образование или са в края на обучението си и желаят да натрупат повече практически опит. 

Младите доброволци са включени в дейности за свободното време на деца и младежи в неравностойно положение (с увреждания и живеещи в бедност), дейности за неформално образование, дейности за популяризиране на младежката мобилност, както и консултиране на младежи за включване в такива. Освен това доброволците са заети в организацията на информационни кампании и събития на тема доброволчество и активно включване, на младежки и културни събития, на творчески ателиета. Други дейности, в които участват 4-мата младежи, са в сферата на маркетинга и рекламата, проучвания на местни, национални и младежки политики, работа по международни проекти.

Проектът стартира през февруари 2020, а младите хора ще полагат доброволческа служба в продължение на 10 месеца. Сдружение „ЗА ТЕБ“ има дългогодишен опит в осъществяването на доброволчески проекти и работата с младежи и от 2011 до този момент е осигурила доброволци за редица варненски организации. Освен като приемащата организация, сдружение „ЗА ТЕБ“ е в ролята на подкрепяща и координираща организация, която отговаря за подготовката на доброволците и организациите, гарантира качеството на доброволческия проект и постигането на заложените цели и резултати. 

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ПРЕЗ КОЯ ГОДИНА СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПА С ПОДКРЕПАТА НА ЕС ОБЯВЯВА 26 СЕПТЕМВРИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА ЕЗИЦИТЕ С ЦЕЛ НАСЪРЧАВАНЕ НА ИЗУЧАВАНЕТО НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ В ЕВРОПА?

Видео

Вижте още
Back To Top