ЕП НАБИРА КАНДИДАТУРИ ЗА НАГРАДАТА ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ГРАЖДАНИН

 30 юни  458

ЕП НАБИРА КАНДИДАТУРИ ЗА НАГРАДАТА ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ГРАЖДАНИН

Европейският парламент обяви начало на кандидатстването за Наградата за европейски гражданин за 2020 г., която се присъжда за изключителни европейски постижения. Крайният срок за подаване на кандидатури беше удължен до 30 юни 2020 г.

Наградата за европейски гражданин се присъжда ежегодно от 2008 г.

Европейският парламент присъжда ежегодно Наградата за европейски гражданин. Наградата има за цел да възнаграждава изключителни постижения в следните области:

  • проекти за насърчаване на по-доброто взаимно разбирателство, както и по-добрата интеграция между гражданите на държавите членки, или за подпомагане на трансграничното или транснационалното сътрудничество в рамките на Европейския съюз;
  • проекти, включващи дългосрочно трансгранично или транснационално сътрудничество в областта на културата, което допринася за укрепването на европейския дух;
  • проекти, свързани с темата на текущата Европейска година (ако е приложимо);
  • проекти, които дават конкретен израз на ценностите, заложени в Хартата на основните права на Европейския съюз.

За Наградата за европейски гражданин могат да кандидатстват граждани, групи от граждани, сдружения или организации с проекти, които са осъществили; те могат също така да издигат по една кандидатура на друг гражданин, група, асоциация или организация за Наградата за европейски гражданин.

Членовете на Европейския парламент също имат право да издигат кандидатури – всеки член на ЕП има право да издига по една кандидатура годишно.

За да кандидатствате самостоятелно или да издигнете кандидатурата на друго лице, натиснете ТУК.

На изискванията на наградата не отговарят граждани, групи, сдружения или организации, които са включени в следните видове проекти: проекти, които получават над 50% от финансирането си от бюджета на ЕС; проекти, които вече са получили награда, връчвана от европейска институция, орган, служба или агенция; дейности, които са осъществени при упражняването на политическа функция или изборен мандат; дейности, които не съответстват на ценностите, заложени в Хартата на основните права; дейности, които имат стопанска цел; дейности на обществени и правителствени организации.

Крайният срок за подаване на кандидатури бе удължен до 30 юни 2020 г., 23:59 (брюкселско време).

За информация и въпроси можете да отправите запитване на имейл CitizensPrize@ep.europa.eu.

 Правилник относно Наградата за европейски гражданин

Формуляр за подаване/издигане на кандидатура за Наградата за европейски гражданин

Декларация за поверителност на личните данни

Награди на Европейския парламент

За повече информация ТУК 

 

Събития

Back To Top