Покана за повторно набиране на проектни предложения по НПИМД по чл. 10а от Закона за хазарта за 2020 година със срок на кандидатстване - 07.05.2020 г., по следното направление и тема: Направление 1 - Тема „Превенция на агресията сред младите хора“ (насил

 07 май  909

Покана за повторно набиране на проектни предложения по НПИМД по чл. 10а от Закона за хазарта за 2020 година със срок на кандидатстване - 07.05.2020 г., по следното направление и тема: Направление 1 - Тема „Превенция на агресията сред младите хора“ (насил

Покана за повторно набиране на проектни предложения по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2020 година със срок на кандидатстване - 07.05.2020 г., по следното направление и тема:
Направление 1 - Тема „Превенция на агресията сред младите хора“ (насилие, език на омраза, дискриминация, расизъм и др.)

ОБЯВА

Програма и указания:
Програма | Указания | Проект на Договор |
Документи за кандидатстване:
Придружително писмо | Формуляр за кандидатстване |
Индикатори - Направление 1 | Бюджет |
Приложение 3а - декларация на кандидата | Приложение 3б - декларация на кандидата | Декларация представляващ кандидата |
Декларация на партньора | Декларация представляващ партньора

Версия за печат

Събития

Back To Top