НСИ: ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ЛИЦА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

 23 април  289

НСИ: ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ЛИЦА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

По данни на НСИ за извършени противообществени прояви през 2019 г. през ДПС са преминали 6 700 малолетни и непълнолетни. От тях момчетата са 4 767, или 71.1%, а момичетата - 1 933 (28.9%). В сравнение с 2018 г. броят на преминалите през ДПС за извършени противообществени прояви намалява със 166 лица, или с 2.4%.В структурата на противообществените прояви по видове най-голям е делът на преминалите през ДПС за:

·„бягство от дома (от вкъщи), от специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип“-1183лица (17.7%);

·„прояви на насилие и агресия“ -716 малолетни и непълнолетни (10.7%);

·„употреба на психоактивни вещества“ -643 лица (9.6%);

·„повреждане на обществена и/или частна собственост“ -503 лица (7.5%);

·„непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място“ – 446 лица (6.7%).

Сред другите обществено значими противообществени прояви, извършвани от малолетни и непълнолетни през годината, са:

·„тормоз“ - 333 лица (5.0%);

·„скитничество“ и „просия“ - общо 168 лица (2.5%).

През 2019 г. броят на малолетните и непълнолетните лица, преминали през ДПС за извършени престъпления, е 4 943.

Кражбите на имущество са най-разпространените престъпления, извършвани от лицата на възраст 8 - 17 години. Извършители на кражби са 2653 лица, или 53.7% от всички лица, преминали през ДПС за извършени престъпления. Най-висок е делът на извършителите на кражби от магазини или други търговски обекти -36.0% (954 лица), на кражби от домовете -22.1% (587 лица), на взломни кражби -12.9%  (342 лица).

През 2019 г. в ДПС са регистрирани 1280 пострадали от престъпления деца на възраст 8 - 17 години, от които 506, или 39.5%,са момичета. Малолетни са 542 лица (42.3%), а непълнолетни -738 (57.7%).

Най-голям е броят и съответно относителният дял на малолетните и непълнолетните, пострадали от кражби на имущество -579 лица (45.2%).

Следват пострадалите от нанесени телесни повреди - 226 лица (17.7%), от грабежи - 55 лица (4.3%), и от блудство - 101 лица (7.9%). Случаите на деца, жертви на изнасилване (довършено и опит), са 7.

Новини

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ПРЕЗ КОЯ ГОДИНА 17 МАЙ Е ОБЯВЕН ЗА ДЕН НА БЪЛГАРСКИЯ СПОРТ И ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА РАБОТЕЩИТЕ В СФЕРАТА НА СПОРТА - ПРИЗНАНИЕ ЗА ОГРОМНИТЕ УСИЛИЯ НА СТОТИЦИ БЪЛГАРСКИ СПОРТИСТИ, ТРЕНЬОРИ И ДЕЯТЕЛИ В ОБЛАСТТА НА СПОРТА, ПРОСЛАВЯЛИ ИМЕТО НА БЪЛГАРИЯ?

Видео

Вижте още
Back To Top