ОДОБРЕНИТЕ И НЕОДОБРЕНИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЕ 1 НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ. 10А ОТ ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА

 22 април  713

ОДОБРЕНИТЕ И НЕОДОБРЕНИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЕ 1 НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ. 10А ОТ ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА

Пълен списък на одобрените и неодобрени проектни предложения по Направление 1 на Националната програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2020 г. към краен срок за кандидатстване 16.03.2020 г. 

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top