НПСС ПОДПОМАГА БМЧК С ДОБРОВОЛЦИ В БОРБАТА СРЕЩУ COVID-19

 10 април  480

НПСС ПОДПОМАГА БМЧК С ДОБРОВОЛЦИ В БОРБАТА СРЕЩУ COVID-19

Националното представителство на студентските съвети се включва като партньор в кампания Българският младежки Червен кръст, по инициатива на Министерството на здравеопазването, стартира кампания за набиране на доброволци сред студентите медици за участие в дейностите по овладяване на пандемията от COVID-19.

Кампанията цели да проучи желанието на обучаващите се студенти в последните курсове на медицинските специалности към Висшите училища в Република България да вземат участие като доброволци в борбата с COVID-19, както и тяхното набиране. Тези съвместни дейности, както и активирането на допълнителен ресурс от студенти-доброволци ще доведе до по-висока степен на готовност за реакция в случай на усложняване на настоящата епидемиологична обстановка.

Всички желаещи трябва да попълнят приложения електронен формуляр ТУК.

Цялата информация ще бъде обработена от БЧК и предоставена на Министерство на здравеопазването, което ще извърши организацията по разпределението на доброволците за участие в определени дейности, съобразно техните знания, умения и съобразно спецификата и потребностите на конкретната ситуация.

За повече информация и въпроси: Станимир Бояджиев - Председател на Българския младежки Червен кръст и зам.-председател на НПСС: тел. 0897 473 574 и email: s.boyadzhiev@redcross.bg

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top