УЧАСТВАЙ В АНКЕТАТА ЗА БРОЯ И ЕСТЕСТВОТО НА ПРАКТИКИТЕ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА СПОРТА ЗА ВСИЧКИ

 30 март  603

УЧАСТВАЙ В АНКЕТАТА ЗА БРОЯ И ЕСТЕСТВОТО НА ПРАКТИКИТЕ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА СПОРТА ЗА ВСИЧКИ

Проект „Europe is moving”, изпълняван от  Асоциация за развитие на българския спорт
 има за цел да насърчи медиите да участват по-активно и по-ефективно в насърчаването на социалното включване и равните възможности чрез спорта. Медиите са важен участник в разпространението и популяризиране на физическата активност и спорта. Част от дейностите по проекта включват проучване, фокусирано върху броя и естеството на практиките за разпространение и популяризиране на спорта за всички.

Приканваме Ви да отговорите на въпросите по-долу, като това ще отнеме само няколко минути.

Участието Ви е доброволно, като отговорите ще бъдат анализирани и представени само в рамките на настоящия анализ.

 Линк към анкетата ТУК

 Предварително благодарим за участието!

Асоциация за развитие на българския спорт
Информация за проект "Europe is moving" ТУК

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top