АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА И ДП БГЦПО СТАРТИРАТ ОБУЧЕНИЯ

 11 март  1101

АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА И ДП БГЦПО СТАРТИРАТ ОБУЧЕНИЯ

Агенцията по заетостта и Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение” (ДП БГЦПО) стартират обучения в изпълнение на дейностите по двугодишния план на обучения, включен в Националния план за действие по заетостта за 2016 г.

Планираните дейности ще осигурят професионално ориентиране на 110 безработни лица, обучение за придобиване на степен на професионална квалификация или на квалификация по част от професията на 1 450 безработни лица, като 550 от тях ще преминат и обучение по ключови компетентности.

В рамките на плана ще бъдат предоставени обучения на 199 обучаващи на възрастни – учители в гимназии, преподаватели в центрове за професионално обучение, наставници в предприятия.

Планът цели повишаване пригодността за заетост на безработни лица от групите в неравностойно положение на пазара на труда, посредством реализирането на различни мерки, отговарящи на техните специфични потребности: информиране, консултиране, обучения за придобиване на знания и умения по различни професии/специалности, подходящи ключови компетентности и социални умения.

ДП БГЦПО има клонове в градовете: Пазарджик, Плевен, Стара Загора, Царево и Смолян.

Подробна информация може да бъде намерена ТУК 

 

Новини

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ОТ КОЯ ГОДИНА ЧЕСТВАМЕ 21 ФЕВРУАРИ КАТО МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА МАЙЧИНИЯ ЕЗИК, ОБЯВЕН ЗА ТАКЪВ ОТ ГЕНЕРАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ЮНЕСКО?

Видео

Вижте още
Back To Top