ЕВРОСТАТ: РАЗГЛЕДАЙТЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ В ЕС-27

 12 март  1077

ЕВРОСТАТ: РАЗГЛЕДАЙТЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ В ЕС-27

Любопитно ли е за благосъстоянието на европейците и как лично се сравнявате със средния за ЕС-27 и други държави-членки на ЕС?

Ако е така, разгледайте нашата актуализирана интерактивна визуализация, за да имате представа за различните аспекти на качеството на живот по държави.

Жилищата, заетостта, образованието, здравето, безопасността, управлението и околната среда са обхванати, както и използването на времето и социалните отношения на хората.

Съчетаването на статистически показатели с обективна информация като доходи, жилищни условия и работни ситуации, заедно с субективни оценки, води до различни нива на удовлетвореност в зависимост от приоритетите и нуждите на индивида.

Открийте качеството на живот в Европа (предлага се и на френски и немски ).

За повече информация ТУК

 

 

Новини

Back To Top