ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „ПРИЕМИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО – СТАНИ ПРЕДПРИЕМАЧ!“ НА СНЦ „КОГНИЦИЯ“

 09 март  298

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „ПРИЕМИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО – СТАНИ ПРЕДПРИЕМАЧ!“ НА СНЦ „КОГНИЦИЯ“

На 05.03.2020 г. от 16:00 часа в конферентната зала на хотел "Панорама“ в гр. Варна, сдружение с нестопанска цел „Когниция“ проведе пресконференция по повод стартирането на проект  „Приеми предизвикателството – стани предприемач!“. Проектът се финансира от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за младежта (2016-2020).

По време на пресконференцията заинтересованите страни и широката общественост бяха запознати с приоритетите, заложени в проекта, предвидените дейности и очакваните резултати, целите на Националната програма за младежта (2016-2020) и помощта на финансиращият орган на програмата в лицето на Министерството на младежта и спорта.

Представен бе екипът, който ще работи за постигане на основната цел на проекта да се създадат условия за развитие на иновативно младежко предприемачество в регион Варна, чрез реализиране на подходящ комплекс от публични събития, форми на практически дискусии и събеседвания, консултантска, обучителна и менторска подкрепа за насърчаване креативното мислене и разработване на предприемачески идеи за собствен бизнес на младежи от 15 до 29 години.

В рамките на проекта до 31.07.2020 г. ще бъдат проведени обучения за придобиване на ключови компетентности за младежко предприемачество, включващи теми по изграждане на личността, стъпките на успешния бизнес старт, развитие на бизнес идеите с предимствата и предизвикателствата. Ще се организират 5 форума за добри практики – срещи с успешни млади предприемачи в Област Варна (в градовете Варна, Провадия, Суворово, Дългопол и Бяла) като мотивационен инструмент сред младежите, запознавайки ги с тенденциите на успеха, причините за провал и страховете на всеки стъпващ в самостоятелна стопанска дейност млад човек. Екип от специалисти - модератор, психолог, юрист, експерт бизнес и предприемачество ще посредничи в изграждането на комуникативни умения, събеседвания и срещи с представители на успешни начинания в региона. Ще се стартират предприемачески работилници, които под егидата на кариерен консултант, юрист и бизнес експерт ще насърчават младежите към действие и постигане на крайни резултати за реализиране на предприемаческите им идеи. 

В заключителната част, екипът по проект „Приеми предизвикателството – стани предприемач!“ отправи покана към желаещите младежи да се включат като доброволци. За тях ще се предвиди кратко въведение в целите на проекта и ще се предостави възможност да изявят своите комуникативни и организационни способности в дейностите по информация и публичност в рамките на проекта и относно целите на Националната програма за младежта (2016-2020) и помощта на Министерството на младежта и спорта.

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top