ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ХАРТА ЗА МОБИЛНОСТ В ОБЛАСТТА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

 11 март  792

ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ХАРТА ЗА МОБИЛНОСТ В ОБЛАСТТА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

Център за развитие на човешките ресурси обявява Национална покана за кандидатстване за акредитация за получаване на Харта за мобилност в областта на професионалното образование и обучение по Ключова дейност 1, „Образователна мобилност за граждани“ на Програма „Еразъм+“.

Ако Вашата организация участва активно в проекти за мобилност в областта на ПОО и се интересува от засилване на интернационализацията си, то настоящата покана може да представлява подходяща възможност за целта.

Необходимо е да се запознаете с приложените документи, съдържащи подробна информация за поканата и предоставяните от нея възможности, и най-вече с критериите за допустимост.

Следва да бъде попълнен формуляр за кандидатстване на български език.

За повече информация и формата за кандидатстване може да намерите ТУК 

Краен срок за кандидатстване: 19.05.2016 г., 12:00ч. централноевропейско време.

Новини

Back To Top