ПЪРВА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ RINMSASFT СЕ ПРОВЕДЕ В БЕРЛИН

 28 февруари  468

ПЪРВА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ RINMSASFT СЕ ПРОВЕДЕ В БЕРЛИН

В периода 27.02.-28.02.2020 в гр. Берлин, Германия, се проведе първа среща по проект “Ре(ИН)новаторска маркетингова стратегия в полупрофесионални женски отбори” /Re(IN)novating Marketing Strategy Across Semi-professional FemaleTeams/ (RINMSASFT), който ще има за цел засилване на компетенциите на мениджърите на полу-професионални женски спортни отбори чрез процес на повишаване на уменията, свързан с маркетингови, комуникационни и видими стратегии. 

Проектът ще следва специфичния приоритет за съвместно партньорство по програма Еразъм+, свързан с насърчаване и подкрепа на доброто управление в спорта с конкретен акцент върху основния приоритет за насърчаване и засилване на равенството между половете в спорта. RINMSASFT цели да се справи с предизвикателството, свързано с известните съществуващи спонсорски и финансови различия между спортните отбори от мъжки и женски пол на полупрофесионално ниво. 

Проектът предвижда международно проучване и анализ на нуждите от повишаване на квалификацията на полупрофесионални мениджъри на женски спортни отбори, което ще доведе до съставяне на профили на професионални маркетингови мениджъри, които ще бъдат насочени към отговор на идентифицираните потребности от повишаване на квалификацията и специфичните въпроси, свързани с полу-професионален мениджмънт на женски спортни отбори. RINMSASFT предоставя цялостен подход на целевата група да премине през качествен и ефективен процес на повишаване на квалификацията, чрез който успешно ще придобие всички компетентности и умения, необходими за постигане на целта си.

Проектът носи добавена стойност чрез разработване на уникални насоки за женски спортни клубове, заинтересовани да създават възможности за създаване на среда за учене през целия живот и образование в рамките на своите организации, както и за сътрудничество и изграждане на мрежи на местно и международно ниво. Беше обсъдено, че чрез всички предложени иновативни резултати, както и благодарение на иновативния аспект за включване на заинтересованите страни във фазата на разпространение, проектът ще предложи постигане на успех, а устойчивостта на инициативата ще бъде гарантирана на по-високо ниво в Европа.

В срещата взеха участие Калинка Гударовска и Ивайло Здравков - Членове на УС на Асоциация за развитие на българския спорт. Проект RINMSASFT е съфинансиран по програма Еразъм + на Европейския съюз.

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top