ПЪРВА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ EHPARP СЕ ПРОВЕДЕ В МИЛАНО

 25 февруари  483

ПЪРВА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ EHPARP СЕ ПРОВЕДЕ В МИЛАНО

В периода 21-24 февруари 2020, в Милано, Италия, се проведе първа среща по проект Повишаване на нивото на здравето и физическата активност чрез модерен петобой /Enhancing Health and Physical Activity Rates through Pentathlon (EHPARP). Той има за цел да използва модерния петобоя като инструмент за насърчаване на подобряващата здравето физическа  активност сред европейското младежко и възрастно население, както и предоставянето на възможности за двойна кариера на спортистите в отделните дисциплини, съставящи петобоя, които ще бъдат оправомощени като треньори/обучители в своите дисциплини и в обширни програми по петобой за младежи и възрастни.

Проектът е насочен към следните категории като преки и крайни целеви групи:

1) Младежи на възраст 18-30 години, които не спортуват, но са мотивирани да започнат физическа активност и спортни упражнения чрез модерен петобой;

2) Възрастни на 31-55 години, които не спортуват, но желаят да използват петобоя като инструмент за физическа активност и благосъстояние/активно остаряване.

Проект EHPARP се възползва от потенциала на масовия спорт като средство за насърчаване на положителния ефект на физическата активност върху здравето и образованието, както и по-широкото измерение на спортната практика като средство за предаване на положителните ценности на честната игра, спазването на правилата на играта, взаимното уважение, солидарността и дисциплината по границите, определени от Европейската комисия в Европейската работна книга за спорта от 2007 г. и потвърдени от Съобщението за развитието на европейското измерение в спорта (2011 г.).

Проект EHPARP предлага иновативен подход, съчетаващ предоставянето на възможности за двойна кариера на спортисти и насърчаването на положителните ефекти на физическата активност върху здравето и образованието чрез възползване от потенциала на петобоя като синергия между различни спортни дисциплини, позволяваща координирано усъвършенстване на физическите и психологическите изисквания, характерни за специфичните спортни практики и, следователно, максимизиране на ползите от спортната практика за физическото и психическото благосъстояние на хората от различни възрастови групи на населението (18-30; 31-55).

Проект Повишаване на нивото на здравето и физическата активност чрез петобой /Enhancing Health and Physical Activity Rates through Pentathlon (EHPARP) е съфинансиран по програма Еразъм+ на Европейския Съюз.

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top