ПЪРВА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ GOSPORT СЕ ПРОВЕДЕ В АТИНА

 14 февруари  531

ПЪРВА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ GOSPORT СЕ ПРОВЕДЕ В АТИНА

В периода 12-15 февруари, в Атина се проведе първа среща на партньорите по проект GOSport, който ще работи в синхрон с европейските политики в областта на спорта, и в частност в сферата на насърчаването на доброто управление в спорта и прилагането на принципите на добро управление. В срещата от името на Асоциация за развитие на българския спорт /партньор по проекта от България/ взе участие Йоанна Дочевска – председател на АРБС.

Както е определено от Европейската спортна харта, спортът трябва да бъде:
• Достъпен за всички;
• Достъпен за деца и млади хора;
• Здравословен и безопасен, честен и толерантен, основан на високи етични ценности;
• Способен да насърчава личното развитие на всички нива;
• Да уважава околната среда;
• Да защитава човешкото достойнство;
• Против всякакъв вид експлоатация на хората, занимаващи се със спорт.

За да допринесе за подобряването на доброто управление на спортните организации (и по-специално участието и приобщаването) в България, Хърватия, Кипър, Гърция и Италия, предложеният проект има за цел да:

• Увеличи капацитета и информираността на спортните клубове/организации и професионалните и полупрофесионалните спортни отбори за прилагането на принципите на добро управление чрез социална отговорност, като фокусът ще бъде върху участието и приобщаването, независимо от пол, раса, сексуалност, увреждане, възраст или друго и насърчаване на правата на човека;

• Подобри знанията за това как спортните организации управляват и приоритизират въпросите на социалната отговорност в рамките на своите организации, особено по отношение на борбата с насилието и справянето с расизма, дискриминацията и нетърпимостта, както и за насърчаване на социалното включване и равни възможности;

• Осигури инструменти за спортни организации и професионалисти за разбиране на отношенията между организацията, нейните заинтересовани страни и обществото и интегриране на практики за социално отговорно управление;

• Да допринесе за насърчаването на принципите за участие и приобщаване в спорта чрез социална отговорност.

Проект GOSport ще има следните резултати:

• Изследване на това как спортните организации тълкуват, управляват и приоритизират въпросите на социалната отговорност и как организационното управление влияе на социалната отговорност и обратно;

• Разработване и управление на инструменти за повишаване на осведомеността;

• Разработване и управление на инструментариум за повишаване на осведомеността за професионални и полупрофесионални спортни отбори и клубове.

Проект GOSport включва 5 държави: България, Хърватия, Кипър, Гърция и Италия и е съфинансиран по програма Еразъм+ на Европейския Съюз.

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ПРЕЗ КОЯ ГОДИНА 17 МАЙ Е ОБЯВЕН ЗА ДЕН НА БЪЛГАРСКИЯ СПОРТ И ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА РАБОТЕЩИТЕ В СФЕРАТА НА СПОРТА - ПРИЗНАНИЕ ЗА ОГРОМНИТЕ УСИЛИЯ НА СТОТИЦИ БЪЛГАРСКИ СПОРТИСТИ, ТРЕНЬОРИ И ДЕЯТЕЛИ В ОБЛАСТТА НА СПОРТА, ПРОСЛАВЯЛИ ИМЕТО НА БЪЛГАРИЯ?

Видео

Вижте още
Back To Top