ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНА МЛАДЕЖКА СРЕЩА „СПОРТИГРАЦИЯ“

 15 април  1860

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНА МЛАДЕЖКА СРЕЩА „СПОРТИГРАЦИЯ“

Асоциацията за развитие на българския спорт ще проведе на 15.05.2016 г. в гр. София Национална младежка среща „СпортИграция”. Събитието е част от проект „СпортИграция“, финансиран по програма „Еразъм+” на ЕК, ключова дейност 3 - „Подкрепа за реформиране на политиките”.

Проектът има за цел да повлияе и привнесе иновация в политиките за интеграция на бежанците чрез спорт, с акцент на младежите сред тази група. Като резултат, проектът ще излъчи списък с мерки, които да бъдат предоставени на взимащите решения, за да могат да бъдат приложени на практика.

Участие могат да вземат младежи на възраст между 16 и 30 години с различни интереси, опит и образование, които имат гражданска позиция по темата за интеграцията и/или интеграцията чрез спорт, включително представители на бежанската общност.

За повече информация и програмата на събитието ТУК 

Форма за кандидатстване ТУК 

Краен срок за кандидатстване: 15.04.2016 г.

 

Събития

Back To Top