ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „АКТИВНИТЕ МЛАДЕЖИ – ФАКТОР ЗА РАЗВИТИЕ НА МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА“

 06 февруари  377

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „АКТИВНИТЕ МЛАДЕЖИ – ФАКТОР ЗА РАЗВИТИЕ НА МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА“

На 30.01.2020 г., от 10:00 ч. в „Синята зала“ на читалище „Братство 1869”, гр. Кюстендил, се проведе пресконференция по проект „Активните младежи – фактор за развитие на малките населени места“.

Проектът се реализира от сдружение „Младежки общински съвет - Кюстендил“. Разработен e по Национална програма за младежта (2016 – 2020), Подпрограма 2: Национални младежки инициативи и кампании и се финансира от Министерство на младежта и спорта.

На пресконференцията присъства екипът, отговорен за изпълнението и управлението на проекта, доброволци, медии и др.

Целта на пресконференцията бе да запознае обществеността и медиите с постигнатите резултати от проекта и приноса на Национална програма за младежта.

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top