ФОРУМ “ГОТОВИ ЗА СВЕТА”. ПРОГРАМИ ЗА ПОДКРЕПА И ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ В УЧИЛИЩЕ

 20 февруари  529

ФОРУМ “ГОТОВИ ЗА СВЕТА”. ПРОГРАМИ ЗА ПОДКРЕПА И ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ В УЧИЛИЩЕ

“Ученето не се случва само в класната стая”, даже напротив, в момента то предполага и има всички условия да се случва много често извън нея, но в рамките на училищната институция.

Форум “Готови за света” ще се проведе за първи път на 13.03.2020 г., със специалната подкрепа и домакинство на детски научен център “Музейко”. Събитието цели да създаде пространство за споделяне на добри практики за личностно развитие и подкрепа, които се случват в рамките на училище и развиват ключови умения и компетенции в учениците. В дългосрочен план Фондация “Международна награда на херцога на Единбург - България” би искала да насърчи ученето във формите на извънкласни и доброволчески инициативи, които по структуриран и планиран начин развиват учениците и подкрепят обучителния процес. В духа на програмата за личностно развитие, работеща вече повече от 60 години в над 130 страни по света, форумът ще даде пространство за споделяне и учене, което насърчава свободния избор, развитието на таланти и интереси в учениците и създаване на връзки и контакти между училища от цялата страна. 

Възможност да представят изградени такива практики, ще получат 15 училища от София и страната. Училищата, които биха искали да представят своята практика, могат да кандидатстват за това, попълвайки следната форма за интерес.

Изискванията към кандидатстващите са:

  • Практиката, която се представя, да е свързана с личностно развитие (без значение в каква област) и/или доброволческа инициатива;
  • Практиката, която се представя, да е утвърдена и не еднократна (да се случва от минимум една година и да предполага реализирането и и в бъдеще);
  • Практиката, която се представя, да има своите цели, структура и формат, предполагащ развитие на конкретни умения и компетенции;
  • Практиката, която се представя, да се случва в рамките на учебната година, извън утвърдената учебна програма.

В рамките на цял ден, избраните училища ще могат да представят практиките си и да споделят научените уроци и плановете си за развитието им, както и да чуят и почерпят опит от останалите участници. Представянето на практиката следва да включва както преподаватели, така и ученици, които са бенефициенти на инициативата.

Фондацията на Наградата ще покрие настаняването и храна на всички участници.

Краен срок за подаване на кандидатури: 20.02.2020 г. С одобрените училища ще се свържем до 25.02.2020 г.

За повече информация или въпроси към събитието, може да се свържете с нас на home@intaward-bg.org.

Събития

Back To Top