АРБС ВЗЕ УЧАСТИЕ В СЪБИТИЕ ЗА БЪДЕЩЕТО НА ЕРАЗЪМ+

 03 февруари  356

АРБС ВЗЕ УЧАСТИЕ В СЪБИТИЕ ЗА БЪДЕЩЕТО НА ЕРАЗЪМ+

На 28 и 29 януари 2020 г. в Брюксел, Белгия, се проведе съвместно разработване на програмата Еразъм+ и Европейският корпус за солидарност. Повече от 600 участници имаха възможността да се включат в комбинация от пленарни и тематични сесии, фокусирани върху основните дейности на Еразъм+ и програмите на Европейския корпус за солидарност, като направиха преглед на постигнатото досега и на предложенията за подобряване и обмен на добри практики. Имаше широки възможности за принос и обратна връзка за механизмите на подкрепа и техническите аспекти на тяхното прилагане. Дискусиите бяха базирани на работата, реализирана в периода 2014 – 2020 и в допълнение към работните сесии бяха предложени възможности за работа в мрежа и културни дейности, които да допълнят програмата и да улеснят обмена между заинтересованите страни.

Събитието беше открито от H.П. Мария Габриел – Европейски комисар по Иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж, която подчерта, че програма Еразъм+ продължава да бъде една от най-успешните истории на Европейския съюз. През 2018 г. програмата позволи на повече от 850000 души да придобият ценен опит в чужбина, подкрепяйки хиляди организации и проекти. Комисарят, също така заяви, че Еразъм+ и Европейски корпус за солидарност не са само програми, а инвестиции и ще бъдат все по-достъпни, по-облекчени, по-зелени... и с двойно увеличени усилия в бъдеще!

Учебната мобилност трябва да се разглежда като инвестиция в човешкия капитал и принос за изграждането на капацитет на различни спортни организации. Участниците от цяла Европа бяха експерти, политици, национални агенции и структури, работещи в областта на образованието, обучението, младежта и спорта. Асоциация за развитите на българския спорт беше представена на събитието чрез нейният председател - Йоанна Дочевска, която беше част от семинара #BeActive, имащ за цел да определи бъдещата рамка на европейското хоризонтално финансиране след 2020 г. в областта на спорта. Спортът е мощен инструмент за обединяване на хората и развиване на мрежи между тях. Сътрудничеството, партньорствата и обменът на първо място в рамките на ЕС, но и в страни извън ЕС, могат да допринесат за развитието на нови умения и да повлияят положително на обществените промени. В допълнение, практическите обучителни мобилности могат да бъдат от полза за гражданите, за спортните организации и за спорта като цяло.

До момента мобилността в спорта не беше обхваната от спортната част на програма Еразъм+ и Европейската Комисия предложи за първи път в рамките на бъдещата програма да се интегрират възможностите за получаване на нови знания и умения в спорта - чрез образователна мобилност. От 2018 г. насам тази идея се тества чрез специализирана финансова подкрепа, наречена пилотни проекти. Досега 18 проекта са подкрепени и продължават да реализират дейности, като един от тях - #SportDiplomacyAcademy се координира от Асоциация за развитие на българския спорт.

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top