ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

 30 януари  600

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

Уважаеми дами и господа,

Министерството на младежта и спорта изпълнява проект „Национална система за планиране, мониторинг и отчет на изпълнението на младежките политики“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

В рамките на проекта се изготви анализ на съществуващия механизъм за планиране, мониторинг и отчитане на мерките и програмите в изпълнение на младежките политики, като бяха разработени и методология и система за планиране, мониторинг и отчитане на същите.

Целта беше да се идентифицират процесите при разработване на политиките за младежта и съществуващата към момента оперативна институционална координация  (планиране, мониторинг и отчитане на мерките и програмите), както и да се изведат пропуските и затрудненията в процеса на разработване на политиките за младежта, събиране и обработване на информация, свързана с мерките и политиките, насочени към младите хора, както и идентифициране на етапите, в които най-често се допускат грешки и/или съществуват предпоставки за допускане на такива.

 В тази връзка имаме удоволствието да Ви поканим на 05.02.2020 г. (сряда) от 11:00 часа в сградата на Министерството на младежта и спорта (зала, ет. 5) на пресконференция за представяне на резултатите от изпълнението на посочените по-горе дейности.

 Желаещите да участват следва да потвърдят присъствието си на електронна поща mira.dukova@mpes.government.bg в срок до 04.02.2020 г. 

 Очакваме Ви!

           

Новини

Back To Top