КОНКУРС ЗА МЛАДИ ФРАНКОФОНИ НА ВЪЗРАСТ ОТ 20 ДО 26 ГОДИНИ

 31 януари  1191

КОНКУРС ЗА МЛАДИ ФРАНКОФОНИ НА ВЪЗРАСТ ОТ 20 ДО 26 ГОДИНИ

LabCitoyen има за цел да насърчи знанията на своите участници чрез колективни дебати на френски език по актуални теми в областта на правата на човека.

Програмата, която се подкрепя от Френския институт в Париж, предлага на около петдесетина млади франкофони от целия свят, граждански ангажирани, на възраст от 20 до 26 години, престой в Париж за обсъждане на основни теми за правата на човека под формата на поредица от конференции, дебати, кръгли маси и работни групи.

Програмата, която е създадена в партньорство с над двадесет институции и НПО, позволява на младежите да се срещнат с управленски кадри от международни организации, с депутати, журналисти, граждански застъпници, предприемачи и лекари.

Издание LabCitoyen 2020 ще се проведе в Париж от 28 юни до 5 юли и ще се фокусира върху основните права на детето с различни подтеми: право на образование и достъп до качествено образование; борба с физическото, психическото и сексуално насилие и с всички форми на детска експлоатация (трафик, деца войници....); права на детето и развитие: борба с детското недохранване, неравенство, достъп до здравни услуги; защита на правата на насилствено прогонени деца.

Кандидатите, които трябва да са на възраст между 20 и 26 години, трябва да имат ниво на владеене на френски език DELF B1 или еквивалентна диплома или сертифат.  

Престоят за участие в LabCitoyen ще бъде от 28 юни до 5 юли 2020 год. като е задължително присъствие по време на целия престой.

Всички разходи по престоя на участниците ще бъдат поети от организатора.

За повече информация за Labcitoyen : посетете интернет страницата

За да кандидатствате : изпратете CV и мотивационно писмо на френски език най-късно до 31 януари 2020 год. до nicolas.maubec@institutfrancais.bg

Информация от ТУК

Събития

Back To Top