ЕВРОСТАТ: ОСНОВНИ ДАННИ ЗА ИНТЕГРАЦИЯТА НА МИГРАНТИТЕ В ЕС

 18 декември  1240

ЕВРОСТАТ: ОСНОВНИ ДАННИ ЗА ИНТЕГРАЦИЯТА НА МИГРАНТИТЕ В ЕС

Всяка година на 18 декември Организацията на обединените нации отбелязва Международния ден на мигрантите. Целта на този специален ден е да признае усилията, приноса и правата на мигрантите по целия свят. Темата за Международния ден на мигрантите 2019 е „Ние заедно”.

За да отбележи този повод, Евростат публикува подборка от показатели за интеграция на мигранти, налични в своята база данни.                                                                                                                                                                   

Източник: Евростат, Мигрантска интеграция

Допълнителна информация и статистика:

Онлайн публикация на Евростат относно интеграцията на мигранти

Раздел на уебсайта на Евростат относно интеграцията на мигранти

Организация на обединените нации: Международен ден на мигрантите

Новини

Back To Top