В ЯМБОЛ БЕ ПРЕДСТАВЕНА НОВАТА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА МЛАДЕЖТА (2016-2020)

 10 март  921

В ЯМБОЛ БЕ ПРЕДСТАВЕНА НОВАТА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА МЛАДЕЖТА (2016-2020)

Новата Национална програма за младежта (2016-2020) беше представена в Ямбол на форум-театър на тема „Доброволчеството – изпитан лек срещу агресията“. Събитието е организирано от читалище „Умение-2003“ и БЧК - Ямбол.

На форума бяха представени и реализирани доброволчески инициативи по Националната програма за младежта (2011-2015) на читалище „Умение - 2003“, както и добри практики на БМЧК - Стралджа, по превенция на агресията сред младите хора и успешната платформа на община Тунджа „С Тунджа в сърцето“, която се реализира изцяло с доброволен труд на младите и техните родители в селата.  

Новата програма за младежта е разделена на две подпрограми, разясни Моника Янакиева, експерт в дирекция „Младежки политики“ към Министерството на младежта и спорта, пред представители на неправителствени организации, училища и общински администрации. Първата подпрограма е насочена към развитието на мрежата от Младежки информационно-консултантски центрове и подобряване на качеството на предлаганите от тях услуги. По втората подпрограма ще бъдат финансирани младежки инициативи и кампании, които развиват младежкото доброволчество, утвърждават младежката работа, насърчават здравословния начин на живот, активизират младите хора в малките населени места или са свързани със социалното предприемачество и подготовката на председателството на България на Съвета на ЕС. Очаква се решението на Министерството на финансите относно предложението на Министерството на младежта и спорта, по Програмата да могат да кандидатстват не само регистрирани неправителствени организации, а и неформални групи от млади хора.

В близките дни на електронната страници на ММС , на дирекция „Младежки политики“  и на Портала за обществени консултации  ще бъде публикувана за обсъждане новата Наредба № 5 за условията и реда за финансово подпомагане на младежки дейности.  

Новини

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ВЪВ ВРЪЗКА С 5 ДЕКЕМВРИ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ДОБРОВОЛЕЦА, КОЙТО СЕ ЧЕСТВА ЗА ПЪРВИ ПЪТ ПРЕЗ 1985 Г. ПО ИНИЦИАТИВА НА ООН, ВИ ПИТАМЕ: ЗАЩО БИХТЕ СТАНАЛИ ДОБРОВОЛЕЦ?

Видео

Вижте още
Back To Top