ВДЪХНОВЯВАЩ ВТОРИ МОДУЛ НА СПОРТНА ДИПЛОМАТИЧЕСКА АКАДЕМИЯ В САРАЕВО

 10 декември  484

ВДЪХНОВЯВАЩ ВТОРИ МОДУЛ НА СПОРТНА ДИПЛОМАТИЧЕСКА АКАДЕМИЯ В САРАЕВО

В периода 03-09 декември 2019 в Сараево се проведе втори Модул по проект „Спортна дипломатическа академия“, който събра 80 спортни администратори, треньори и доброволци от 4 държави. В рамките на пилотна програма за мобилност в сферата на спорта бяха финансирани 7 инициативи през 2018 година, като дипломатическата академия е приносът на страната ни към целенасоченото развитие на човешкия капацитет в спорта, който Европейската комисия започва да подкрепя усилено. Общият бюджет на тази покана за представяне на проектни предложения беше на обща стойност 1,2 милиона EUR. Поканата имаше за цел да допринесе за развитието на спортните организации чрез подпомагане на мобилността с учебна цел на техния персонал. Обменът на хора, идеи и добри практики може да бъде от полза за хората, за техните организации и за спорта и обществото като цяло и ще залегне като един от основните приоритети на програма “Еразъм+“ в нейната спортна част след 2020 година, когато се очаква и удвояване на бюджета. Пълна информация за селекцията е налична на страницата на Европейската комисия: https://ec.europa.eu/sport/news/2018/results-published-call-proposals-exchanges-and-mobility-sport_en. 

Вторият модул на Спортна дипломатическа академия беше фокусиран върху доброто управление в спорта и изграждане на знания и умениял

По време на модула в Сараево, участниците имаха възможност да работят и в смесени групи и да изразят вижданията си относно доброто управление в спорта – предизвикателства и възможни решения на актуални проблеми на местно, национално и международно равнище в спортните структури.

„Спортна дипломатическа академия е уникален формат, който до този момент не е поднасян в света на спорта, като при планирането на модулите работим в три насоки:

- Изграждане на трансверсални знания и умения в участниците, които са естествени посланици на държавите си и на Европа;

- Различните аспекти на дипломацията, които могат да ползват успешно в работата си в спорта;

- Хоризонтален характер на спорта и взаимносвързаност с останалите социални сфери.

Щастливи сме, че имахме възможността да инициираме и стартираме този проект в България и да започнем обществената дискусия за спортната дипломация и нейната необходимост в съвременния етап на развитие на държавата ни и на Европейския съюз като цяло. Вярваме, че с този проект ще дадем на спортният сектор нови перспективи за развитие като неразделна част от политическия дневен ред на обществото.“ сподели Йоанна Дочевска, председател на Асоциация за развитие на българския спорт и координатор на проекта.

Проект „Спортна дипломатическа академия“ е наследство на първото Българско председателство на Съвета на ЕС, което се проведе в първата половина на 2018 г. Проектът ще се съсредоточи върху сътрудничеството със Западните Балкани като логично продължение на всички изпълнени по приоритета на #EU2018BG дейности: перспективата на ЕС и свързаността на Западните Балкани, позовавайки се на „Софийската декларация“ и на Приоритетния Дневен ред от София за ЕС и Западните Балкани. Европейският съюз и Западните Балкани трябва да продължат да инвестират в усилия за укрепване на сътрудничеството и обмена на добри практики, фокусирани върху демокрацията, сигурността и основните човешки права. 

Проектът осигурява образователната мобилност на треньори и други служители на спортни организации (вкл.доброволци), свързани с професионалния и масовия спорт. Четирите модула за мобилност, които ще се проведат във всяка една от партньорските държави, ще подобри уменията и компетенциите на общо 80 спортни специалисти, както и тяхната квалификация, чрез мобилност с учебна цел. Учебната мобилност е планирана като инвестиция в човешкия капитал и принос за изграждането на капацитет на различни спортни организации, с ясен фокус върху изграждането на мрежа от добре обучени спортни дипломати. 

Проект „Спортна дипломатическа академия“ е съфинансиран от Европейския съюз. 

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ПРЕЗ КОЯ ГОДИНА СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПА С ПОДКРЕПАТА НА ЕС ОБЯВЯВА 26 СЕПТЕМВРИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА ЕЗИЦИТЕ С ЦЕЛ НАСЪРЧАВАНЕ НА ИЗУЧАВАНЕТО НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ В ЕВРОПА?

Видео

Вижте още
Back To Top