ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА АРБС ВЗЕХА УЧАСТИЕ В СРЕЩА ПО ПРОЕКТ WINTER SPORT IS COMING

 28 ноември  490

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА АРБС ВЗЕХА УЧАСТИЕ В СРЕЩА ПО ПРОЕКТ WINTER SPORT IS COMING

В периода 24 - 27.11.2019 в гр. Сасари, Италия, се проведете втора международна среща по проекта "Winter Sport is Coming". Представители на Асоциация за развитие на българския спорт бяха Константин Занков-член на УС, Борислава Йорданова и Никола Гударовски-специалисти ски спортове и доброволци в организацията.

Проект "Winter Sport is Coming" цели да популяризира зимните спортове не само като физическа активност, но и като образователен инструмент за подкрепа на социалното приобщаване, междукултурния диалог и европейското гражданство сред младите хора от различни среди чрез разработването и изпълнението на "Програма за зимни спортове". Целта на проекта е да се увеличи участието на младите хора в зимните спортове и да се създаде модел на лагер, който да включва елементи на неформално образование и в бъдеще да бъде реализиран от други спортни организации.

По време на срещата бяха представени и обсъдени направените до момента проучвания и се планираха дейности по бъдещите спортни лагери, които ще се проведат в България, Хърватска, Словакия и Италия през предстоящия зимен сезон.

Консорциумът от четири партньорски организации представя иновативния аспект на проекта, като съдействие на организации с опит в обучението чрез спорт и спортни клубове, които могат да приложат обучителните методи в работата си. Ето защо проектът осигурява синергия между практиката на зимния спорт и неформалното образование (със специален фокус върху образователната употреба на спорта).

Проектът е съфинансиран от програма Еразъм + Спорт на Европейския съюз.

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top