АРБС ВЗЕ УЧАСТИЕ В ЕКСПЕРТНА ГРУПА ИНТЕГРИТЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ И МЕЖДУНАРОДНО ОБУЧЕНИЕ

 14 ноември  448

АРБС ВЗЕ УЧАСТИЕ В ЕКСПЕРТНА ГРУПА ИНТЕГРИТЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ И МЕЖДУНАРОДНО ОБУЧЕНИЕ

В периода 13-14 ноември 2019 г. в гр. София, България, се проведе партньорско обучение „Добро управление в контекста на жизнения цикъл на големите спортни събития - от  тръжната процедура до наследството“, съфинансирано от Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз и съгласно Работен план на ЕС за спорта 2017-2020.

Събитието беше организирано от Министерство на младежта и спорта, паралелно със заключителното заседание на експертната група „Интегритет“ на Европейската комисия, което се проведе на 12-13 ноември 2019 г. Целта беше да се насърчи обмена на знания и най-добри практики между заинтересованите страни - експерти по основен спорт събития, експерти в областта на спортната сфера, представители на спортното движение и специализирани НПО, които са част от организационни комитети. Бяха поканени  представители на държави-членки на ЕС, Европейска Комисия, Съвет на Европа, OECD, UNODC, EOC, IOC, UEFA, FIFA, и други.

„Асоциация за развитие на българиския спорт“ взе участие и в двете събитие, като представи следните инициативи:

* По време на заключителното заседание на експертната група „Интегритет“ на Европейската комисия, доц. Стефка Джобова представи резултатите по проект Добро управление в спорта /#GoodGovernanceSport/, координиран от Асоциация за развитие на българския спорт - 590305-EPP-1-2017-1-BG-SPO-SCP/ и съ-финансиран по програма „Еразъм+“ Спорт на Европейската комисия /Стратегически партньорства в областта на спорта/, който е съвместно партньорство на 7 държави, продължаващо 30 месеца, започвайки от 01/01/2018. Проект #GoodGovernanceSport има за цел да намери начин за анализиране, събиране и промотиране на добри практики за подходяща видимост на взети и направени решения, отговорни органи и прозрачност на спортните организации в Европа и партньорските държави. Доц. Джобова представи и резултатите от обширно проучване на интернет страниците на 56 спортни организации на национално и Европейско ниво, целящо да установи до каква степен спортните структури гарантират прозрачност на взетите решения и финансовите операции, които изпълняват са вече във финален етап. Пълна информация за данните от изследването са публикувани на www.eusport.org/GoodGovernance (Английски език).

* По време партньорско обучение „Добро управление в контекста на жизнения цикъл на големите спортни събития - от  тръжната процедура до наследството“, проект „Спортна Дипломатическа Академия“ беше представен от Лили Борисова, спортен мениджър и участник в Академията. Проектът е наследство на първото Българско председателство на Съвета на ЕС, което се проведе в първата половина на 2018 г и е съсредоточен върху сътрудничеството със Западните Балкани като логично продължение на всички изпълнени по приоритета на #EU2018BG дейности: перспективата на ЕС и свързаността на Западните Балкани, позовавайки се на „Софийската декларация“ и на Приоритетния Дневен ред от София за ЕС и Западните Балкани. Европейският съюз и Западните Балкани трябва да продължат да инвестират в усилия за укрепване на сътрудничеството и обмена на добри практики, фокусирани върху демокрацията, сигурността и основните човешки права. Спортна дипломатическа академия осигурява образователната мобилност на треньори и други служители на спортни организации (вкл.доброволци), свързани с професионалния и масовия спорт. Четирите модула за мобилност, които ще се проведат във всяка една от партньорските държави, ще подобри уменията и компетенциите на общо 80 спортни специалисти, както и тяхната квалификация, чрез мобилност с учебна цел. Учебната мобилност е планирана като инвестиция в човешкия капитал и принос за изграждането на капацитет на различни спортни организации, с ясен фокус върху изграждането на мрежа от добре обучени спортни дипломати.

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top