ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ „АКТИВНИТЕ МЛАДЕЖИ – ФАКТОР ЗА РАЗВИТИЕ НА МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА“

 13 ноември  432

ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ „АКТИВНИТЕ МЛАДЕЖИ – ФАКТОР ЗА РАЗВИТИЕ НА МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА“

В периода 5-7 ноември 2019 г. се проведе обучение за повишаване на капацитета на младите хора от малките населени места от област Кюстендил в рамките на проект „Активните младежи – фактор за развитие на малките населени места“. 

Проектът се реализира от сдружение „Младежки общински съвет - Кюстендил” в рамките на Национална програма за младежта и се финансира от Министерство на младежта и спорта. 

В семинара се включиха 20 младежи от сформираната целева група по проекта.

Целта бе повишаване на знанията и капацитета на участниците, както и  на тяхната пригодност за заетост.

По време на обучението бяха проведени лекции, упражнения и ролеви игри с практическа насоченост за повишаване на уменията за комуникация и адекватно поведение на младите хора по време на интервю за работа,  за избор на професия и др.

 

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ПРЕЗ КОЯ ГОДИНА 17 МАЙ Е ОБЯВЕН ЗА ДЕН НА БЪЛГАРСКИЯ СПОРТ И ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА РАБОТЕЩИТЕ В СФЕРАТА НА СПОРТА - ПРИЗНАНИЕ ЗА ОГРОМНИТЕ УСИЛИЯ НА СТОТИЦИ БЪЛГАРСКИ СПОРТИСТИ, ТРЕНЬОРИ И ДЕЯТЕЛИ В ОБЛАСТТА НА СПОРТА, ПРОСЛАВЯЛИ ИМЕТО НА БЪЛГАРИЯ?

Видео

Вижте още
Back To Top