ЗАПИШИ СЕ УЧАСТИЕ В БЕЗПЛАТНО ОБУЧЕНИЕ ЗА МЛАДИТЕ ХОРА ОТ ОБЛАСТ МОНТАНА

 12 ноември  525

ЗАПИШИ СЕ УЧАСТИЕ В БЕЗПЛАТНО ОБУЧЕНИЕ ЗА МЛАДИТЕ ХОРА ОТ ОБЛАСТ МОНТАНА

Сдружение “Младежки Глас” - клон София организира безплатно обучение с млади хора от област Монтана. Основната цел на обучението е насърчаване на активното младежко участие в демократичните процеси и прилагането на политики на местно ниво чрез ефективно използване на структурния диалог, повишаване степента на тяхната информираност, ориентиране и мотивиране за възможностите за развитие и активен старт в образованието, заетостта и предприемачеството.

Проектът “Говори Северозападът 2.0” се реализира за втори пореден път, а специфичните цели на обучението са:

• Запознаване и обучаване на участниците относно институциите в България, тяхното функциониране, йерархичност и взаимодействие между различните институции, ролята на лицата, отговорни за формирането на политиките в рамките на тези институции и как правилно да комуникираме с тях за да бъдат чути нашите предложения;

• Популяризиране на структурния диалог като ключов инструмент за идентифициране на потребностите и проблемите на младежта, чрез създаване на навици за интензивно общуване с местната и централна власт, и съвместно решаване на социалните проблеми;

• Запознаване с възможностите за заетост и реализация за младежи, предоставяни чрез мерки, програми и проекти от страна на държавните институции;

• Дуалното образование, като механизъм за засилване на диалога между образователните институции и бизнеса относно потребностите на младите хора и засилване интереса към възможностите за трудова реализация;

• Насърчаване професионално развитие и мобилизирането на предприемачески потенциал на младите хора, както и информираност за възможностите и механизмите за финансиране на собствена бизнес идея.

Обучението е напълно безплатно и ще се проведе на 17.11.2019 г. от 14:00 ч. в Общински младежки дом - Монтана на бул. „3-ти март“ № 98.

Потвърдете Вашето участие до 16.11.2019 г. на имейл: npo.sofia@gmail.com

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top