ПЪРВА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ „СПОРТ. МЛАДЕЖ. ВКЛЮЧВАНЕ„ СЕ ПРОВЕДЕ В БУДАПЕЩА

 31 октомври  488

ПЪРВА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ „СПОРТ. МЛАДЕЖ. ВКЛЮЧВАНЕ„ СЕ ПРОВЕДЕ В БУДАПЕЩА

В периода 27-30 октомври 2019, в Будапеща (Европейска столица на спорта през 2019 г.) се проведе първа среща по проект «Спорт. Младеж. Включване (Sport.Youth.Inclusion/S-Y-IN)», който ще бъде реализиран в три сектора: спорт, образование и младежка работа.

В срещата взеха участие Йоанна Дочевска, Стефка Джобова и Каролина Зографова, представители на партньорската организация от България (Асоциация за развитие на българския спорт). Спортът има централна социална роля в съвременното общество. Спортът е състезание, но също така е и поле за изучаване на социални умения. Спортът може да бъде инструмент за положителни социални промени, но може да бъде и опасен инструмент за социална и политическа манипулация. Затова трябва да насочим вниманието на гражданите към положителния социален потенциал на спорта. Както в Бялата книга на ЕС за спорта, спортът има много силна социална роля, чрез която във формалното и неформалното образование той укрепва човешкия капитал на Европа. Ценностите, предавани чрез спорта, помагат за развитието на знания, мотивация, умения и готовност за лични усилия. Времето, прекарано в спортни дейности, води до значителни и обозрими ползи за здравето и образованието.

Целта на проекта е да насърчава и развива ролята на спорта за овластяване на гражданските умения на младите хора за изграждане на по-приобщаващи и демократични общности чрез споделяне и разпространение на практиките в областта на спорта и физическото възпитание. За да постигне тази цел, проектът ще:

* Изгради устойчиво сътрудничество между заинтересованите страни от различни области като: спорт, формално образование и младежка работа;

* Сподели и събере практики и инструменти за овластяване на гражданските умения на младите хора с цел подобряване на приобщаването чрез спорт;

* Сподели, обсъди и документира подходи, теория и методология, стоящи зад подобни практики;

* Разпространи тези практики и методология в рамките на партньорските организации и предоставянето им на разположение във всички участващи страни за по-широка публика от трите области (набор от онлайн практики и методи);

* Осигури препоръки за администрацията на националната спортна политика и Европейската комисия за развитие на потенциалната роля на спортните общности за подобряване на приобщаването и борбата с дискриминацията.

Резултати от проект Спорт.Младеж.Включване:

* Документиране на минимум 24 иновативни практики на действия, дейности и педагогически инструменти, които насърчават и подобряват социалното включване чрез спорт и физическо възпитание, заедно с теоретична и методическа подкрепа;

* Включването и обучението за социално включване да стане приоритетна тема във всяка партньорска организация и техните асоциирани партньори и по-нататъшни проекти и дейностите да бъдат планирани и изпълнявани;

* Онлайн ресурсен център, който ще бъде популяризиран и разпространен във всяка участваща държава и чрез други дейности на партньорските организации и техните свързани партньори;

* Създаване на мрежа от референтни практикуващи от участващите страни и извън тях, които могат да обменят информация и ресурси за по-нататъшно развитие и обучение;

* Създаване и популяризиране на онлайн инструмент, включващ теория, методологични указания, практики и инструменти, както и експерти, които да консултират бъдещи проекти, сътрудничество и споделяне.

* Модул за обучение на учители по физическо възпитание и спорт, младежки работници и треньори по вид спорт във всички партньорски държави на базата на събраните практики и инструментите.

Проект «Спорт. Младеж. Включване» е съфинансиран по програма Еразъм+ на Европейската комисия – Ключова дейност 2 и е партньорство между организации от България, Германия, Италия и Унгария, като партньор от България е Асоциация за развитие на българския спорт.

 

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ПРЕЗ КОЯ ГОДИНА СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПА С ПОДКРЕПАТА НА ЕС ОБЯВЯВА 26 СЕПТЕМВРИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА ЕЗИЦИТЕ С ЦЕЛ НАСЪРЧАВАНЕ НА ИЗУЧАВАНЕТО НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ В ЕВРОПА?

Видео

Вижте още
Back To Top