СТАРТИРА ПРОЕКТ „МЛАДИТЕ ХОРА – КЛЮЧ КЪМ БЪДЕЩЕТО“

 31 октомври  387

СТАРТИРА ПРОЕКТ „МЛАДИТЕ ХОРА – КЛЮЧ КЪМ БЪДЕЩЕТО“

Встъпителна пресконференция, информационна среща с партньори и заинтересовани страни, както и първи обучителен модул, бяха проведени през месец октомври по проект „Младите хора – ключ към бъдещето”. Проектът се изпълнява от сдружение „Първи юни” с финансовата подкрепа на Национална програма за младежта, Министерство на младежта и спорта.

По време на встъпителната пресконференция и информационната среща, проведени на 16-ти и 17-ти октомври,  бяха представени целите и дейностите по проекта, осъществяван в партньорство с Община Бяла Слатина, ПГО "Елисавета Багряна", ПАГ "Никола Й. Вапцаров" и СУ "Христо Ботев", с. Галиче. 22 младежи ще преминат през обучителна програма "Да работим заедно" и ще участват в дейността на Общинския младежки парламент в Бяла Слатина.

Първият модул от обучителната програма "Да работим заедно" на тема "Развитие на местната общност. Мобилизиране на местни ресурси" се състоя на 23- ти и 24-ти октомври в зала на НЧ „Развитие  - 1892”. Младежите проявиха голяма активност в поставяните задачи и груповата работа. Следващият обучителен модул ще бъде през ноември 2019 г.

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ПРЕЗ КОЯ ГОДИНА 17 МАЙ Е ОБЯВЕН ЗА ДЕН НА БЪЛГАРСКИЯ СПОРТ И ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА РАБОТЕЩИТЕ В СФЕРАТА НА СПОРТА - ПРИЗНАНИЕ ЗА ОГРОМНИТЕ УСИЛИЯ НА СТОТИЦИ БЪЛГАРСКИ СПОРТИСТИ, ТРЕНЬОРИ И ДЕЯТЕЛИ В ОБЛАСТТА НА СПОРТА, ПРОСЛАВЯЛИ ИМЕТО НА БЪЛГАРИЯ?

Видео

Вижте още
Back To Top