КАНДИДАТСТВАЙ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО СТРУКТУРЕН ДИАЛОГ

 09 ноември  931

КАНДИДАТСТВАЙ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО СТРУКТУРЕН ДИАЛОГ

Национален младежки форум отправя покана към младежките представители за участие в обучение по Структурен диалог, което ще се проведе в периода 22-24 ноември 2019 г., гр. София.

Обучението ще събере млади хора от страната, за да повиши информираността за процеса на Диалог на ЕС по въпросите за младежта на национално и европейско ниво. По време на събитието участниците ще натрупат знания и умения за включване в процесите на вземане на решения. Чрез методите на неформалното образование те ще развият своите комуникационни и презентационни умения, умения за аргументиране на идеи и участие в срещи между млади хора и институции.

Краен срок за изпращане на формуляра: 09.11.2019 г.

Ще се свържем с одобрените участници на посочения от тях имейл до : 11.11.2019 г.

Обучението се извършва като част от Проекта за развитие на Диалог на ЕС по въпросите за младежта, изпълняван от Националната работна група и финансиран по програма Еразъм +.

Facebook събитие

Форма за кандидатстване

Събития

Back To Top