КОНСУЛТАЦИИ – „СЪЗДАВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА МЛАДИТЕ“

 25 октомври  887

КОНСУЛТАЦИИ – „СЪЗДАВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА МЛАДИТЕ“

С приемането на новата Европейска младежка стратегия, процесът, познат досега като „Структурен диалог“, се преобразува в „Диалог на ЕС по въпросите за младежта“. С новата рамка на процеса идват и новите приоритети – Ангажирани, Включване и Овластяване. Целта на предвидените през следващите месеци активности свързани с Диалога е да достигнат до т. нар. неорганизирани младежи – млади хора, които не членуват в младежки организации и не са част от неформални групи.

„Създаване на възможности за младите“ – обединяващата тема за 7-ми цикъл на Диалог на ЕС по въпросите за младежта. В рамките на тройното председателство на Румъния, Финландия и Хърватия ще бъдат проведени консултации в областите:

  • Бъдещето на работата;
  • Младежка работа;
  • Възможности за младежи от селските райони. 

Страните председателки си поставят за цел:

  • Подкрепа за разработването на младежки политики на равнище ЕС;
  • Резолюция на Съвета за възможностите за младежта в селските райони (предвидена от председателството на Хърватия);
  • Наръчник за подкрепа на Диалог на ЕС по въпросите за младежта и стандартите за качество.

Първата стъпка за постигане на заложените цели е събиране на актуална информация за предизвикателствата пред младите хора в 3-те набелязани области. В тази връзка отправяме покана към Вас,  да попълните Въпросника в срок до 25.10.2019 г. по темите и да го разпространите сред колеги и приятели с цел достигане до максимално голям брой хора.

Въпросник

Консултациите се извършват като част от Проекта за развитие на Диалог на ЕС по въпросите за младежта изпълняван от Националната работна група и финансиран по програма Еразъм +.

Линкове към хипервръзки:

Диалог на ЕС по въпросите за младежта

Въпросник

Събития

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ПРЕЗ КОЯ ГОДИНА СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПА С ПОДКРЕПАТА НА ЕС ОБЯВЯВА 26 СЕПТЕМВРИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА ЕЗИЦИТЕ С ЦЕЛ НАСЪРЧАВАНЕ НА ИЗУЧАВАНЕТО НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ В ЕВРОПА?

Видео

Вижте още
Back To Top