УЧАСТВАЙТЕ В ПРОУЧВАНЕ ОТНОСНО ПРЕЧКИТЕ ПРЕД СОЛИДАРНИТЕ ДЕЙНОСТИ

 15 октомври  561

УЧАСТВАЙТЕ В ПРОУЧВАНЕ ОТНОСНО ПРЕЧКИТЕ ПРЕД СОЛИДАРНИТЕ ДЕЙНОСТИ

Представлявате ли организация, занимаваща се със солидарни дейности (доброволчество, стажове и работни места), базирана в една от държавите-членки на ЕС? След това вземете участие в проучване и помогнете за премахване на пречките пред дейностите за солидарност в ЕС!

Младежката стратегия на Европейския съюз 2019-2027 поставя солидарните дейности в центъра на сътрудничеството за младежката политика. Той приканва Комисията и държавите-членки да дадат възможност на всички млади хора да имат лесен достъп до възможностите за трансгранична солидарност и доброволчество чрез премахване на съществуващите пречки за младежкото участие. Последното проучване на Flash Eurobarometer(Март 2019 г.) разкрива, че една трета от младите европейци са участвали в организирани доброволчески дейности през последните 12 месеца. Участието в трансгранични солидарни дейности обаче е по-слабо разпространено. Основната инициатива на ЕС, която има за цел да ангажира младите хора в трансгранични солидарни дейности чрез доброволчество, стажове и работни места, е програмата на Европейския корпус за солидарност, която има за цел да подпомогне 100 000 млади хора до края на 2020 г.

За да подкрепи целта за по-нататъшно премахване на пречките за младежкото участие, PPMI Group (PPMI) провежда проучване „Премахване на пречките пред трансграничните солидарни дейности“. Ако представлявате организация, занимаваща се със солидарни дейности (доброволчество, стажове и работни места), базирана в една от държавите-членки на ЕС, екипът на изследването ще бъде много благодарен за Вашето участие в проучването, което се прилага като част от това проучване.

Можете да получите достъп до анкетата, като кликнете върху линка ТУК . Проучването ще бъде отворено до 15 октомври 2019 г.

Кажете Вашето мнение и помогнете да премахнете пречките за трансграничните солидарни дейности в рамките на ЕС!

Информация от ТУК

Събития

Back To Top