ЗАПОЧВА ЗАПИСВАНЕ В МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ“

 18 септември  401

ЗАПОЧВА ЗАПИСВАНЕ В МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ“

Младежки дейности и спорт“ е единствената образователна програма в България, която дава професионални знания и квалификация в сферата на младежките дейности. Подготовката е съобразена с изискванията на националния и международния пазар на труда, което дава шансове за професионална реализация и кариерно развитие на завършилите магистри.

Програмата се реализира към факултет Педагогика при Националната спортна академия „Васил Левски“. Продължителността на обучението е 2 семестъра.

Форми на обучение: редовна, задочна и дистанционна.

Образователни кредити: 60.

Изисквания за включване в магистърската програма: завършена бакалавърска степен в НСА „Васил Левски“ или в други висши училища в страната и чужбина.
Завършилите програмата могат да работят като държавни служители, да заемат различни ръководни и експертни длъжности в публичната администрация, в организациите за публични услуги, в недържавни стопански и нестопански организации, в национални и международни организации и други, да бъдат ръководители, експерти, консултанти и обучители по проекти в управлението на младежта, физическото възпитание и спорта.

Обучението е интерактивно, като се осъществява работа в практическа среда и стаж в държавни правителствени институции и НПО.

Професията „Младежки работник“ е включена в Националната класификация на професиите и длъжностите през 2011 г.

Завършилите магистърската програма са намерили успешна професионална реализация в страната и в чужбина. Възпитаници на програмата работят в редица международни европейски организации и участват като координатори по европейски проекти в сферата на младежките дейности.

Срокове за подаване на документи в НСА „Васил Левски“:

Допълнително обучение /за студенти завършили различна специалност/

26.08. – 09.09.2019 г. – Подаване на документи.

10.09.2019 г. – Комисия по прием на студенти.

10.09.2019 г. – Изготвяне на заповед за прием.

11-13.09.2019 г. – Записване за допълнително обучение.

13.09.2019 г. – Начало на допълнителното обучение.

 Редовно, задочно и дистанционно обучение

26.08. – 30.09.2019 г. – Подаване на документи.

01.10.2019 г. – Комисия по прием.

01.10.2019 г. – Изготвяне на заповед за прием.

02 – 04.10.2019 г. – Записване за държавна поръчка.

07 – 11.10.2019 г. Записване за платено обучение.

11.11.2019 г. – Начало на учебната година.

Ръководител на магистърската програма: проф. Елеонора Милева, дн Контакти: Тел. 0898 776676 E-mail: emileva2002@gmail.com

Център ОКС „Магистри“: Тел. 02/ 4014 316 и 02/ 400 7503

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ ТУК 

Новини

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ОТ КОЯ ГОДИНА ЧЕСТВАМЕ 21 ФЕВРУАРИ КАТО МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА МАЙЧИНИЯ ЕЗИК, ОБЯВЕН ЗА ТАКЪВ ОТ ГЕНЕРАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ЮНЕСКО?

Видео

Вижте още
Back To Top