ОБУЧЕНИЕ "МЕНИДЖМЪНТ НА СПОРТНИ СЪБИТИЯ" СЕ ПРОВЕДЕ В СОФИЯ

 18 септември  439

ОБУЧЕНИЕ "МЕНИДЖМЪНТ НА СПОРТНИ СЪБИТИЯ" СЕ ПРОВЕДЕ В СОФИЯ

Проектът PASSPORT (Project for Academy Sport Support) осигури практически умения и знания на 20 участници от България чрез модул „Мениджмънт на спортни събития”, който се проведе в периода 17 - 18 септември 2019 г. Участниците във всеки местен модул ще получат достъп до онлайн образователната платформа, където могат да преминат през всички разработени модули на проекта (общо 6).

В обучението, което се проведе в Национална спортна академия „Васил Левски”, взеха участие професионални (бивши и настоящи) спортисти на възраст над 18 години. Лектори на събитието бяха хърватските специалисти Гордана Николич – ректор на частен университет ПАР, който прилага успешна програма за двойна кариера на спортисти и Верица Манце – спортен администратор с над 40 години опит в организацията на спортни събития в различни спортове и от различен мащаб.

Двойната кариера на спортистите е един от приоритетите в политиките за спорт и физическа активност на Европейската комисия. Италия е домакин на среща по проект ПАСПОРТ (Проект за Академична Спортна Подкрепа). Основната цел е да подпомага и насърчава добро управление в спорта и двойната кариера на спортистите чрез осведомяване на обществото относно затрудненията в комбинирането на спортна кариера с образованието.

Международни проучвания показват, че годишно една трета от активните спортисти се отказват от спорта, защото им отнема прекалено много време. ПАСПорт иска да подпомогне спортистите, като изгради транснационална партньорска мрежа и развие платформа за обучение на атлетите в сферата на спортния мениджмънт, като по този начин се цели да се подобри тяхното професионално развитие.

«Темата е изключително важна защото спортния сектор дава не малка част от заетостта в целия  ЕС, а именно 3,5% и същевременно допринася с 3% БВП на съюза. В момента сме в период, в който приключват европейските програми в рамката, в която са планирани до 2020. Прогнозите за след този период са, че най-успешната програма за образование, култура, спорт и младеж ще продължи и че политиката в сферата на спорта ще се развива все повече. Към момента имаме над 50 милиона евро инвестирани в сферата на спорта ежегодно. Надяваме след 2020 година те да бъдат много повече, защото Европейската комисия осъзнава необходимостта от инвестиции в този сектор“ -  сподели Йоанна Дочевска – председател на „Асоциацията за развитие на българския спорт“, която е партньор по проекта от българска страна.

Настоящото партньорство е изградено от 6 партньора от 5 различни страни. Проектът ще се съсредоточи в създаване и развитие на обучителна програма в сферата на спортния мениджмънт под формата на двойно кариерна програма. Този процес ще бъде извършван от две академични организации в консорциум с шест партньора и сто спортисти. Това партньорство ще бъде съвместната работа на ключови партньори, които ще развият нови образователни модули за спортисти в сектора на управлението, като един от инструментите ще бъде изграждането на онлайн платформа.

Проект PASSPORT е съфинансиран по програма Еразъм+ Спорт на Европейската комисия.
Период на проекта: 01.01.2018 - 30.06.2020 г.

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top