РАВЕН ШАНС – ДВУДНЕВЕН СЕМИНАР НА СДРУЖЕНИЕ „ЯМБОЛСКИ МЛАДЕЖКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР”

 16 септември  389

РАВЕН ШАНС – ДВУДНЕВЕН СЕМИНАР НА СДРУЖЕНИЕ „ЯМБОЛСКИ МЛАДЕЖКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР”

Дейностите по  проект „Равен шанс” на сдружение „Ямболски младежки информационен център” - Ямбол  през лятото продължиха в хотелски комплекс „Даниела в град Китен, където  от 06  до 08 септември 2019 г. се проведе първи обучителен модул  за младите хора.  Проект”Равен шанс” е финансиран по Национална програма за младежта(2016-2020), Подпрограма 2 „Национални младежки инициативи и кампании“, тематична област 2 „Развитие на младежката работа“ с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта.           

Двадесет младежи и девойки на възраст до 29 г. от Ямболска област обсъдиха темата „Неформалното образование”. Лекторите Димитринка Димитрова и Илияна Димитрова запознаха младежите и представиха нови идеи за работа при неформалното образование, с  възможностите за тяхното финансиране и  реализация, направиха предложения за подобряване на градската средата и активно им участие в обществения живот. Акцент на семинара беше неформалното образование, ефективното общуване, организиране на срещи, събрания и  различни прояви. Младите хора се научиха да подготвят план за дейностите,  да пишат СВ и мотивационно писмо. Дискутираха как да мотивират своите приятели да се включат в организацията на инициативи и изпълнението на проекти.

Обсъдени бяха предизвикателствата и перспективите за активно включване на младите хора от Ямболска област в програми, финансиращи обучението и заетостта  на младежите, както и ролята на ЯМИЦ за тяхната подкрепа.

Чрез решаването на конкретни казуси и работа по групи, участниците в семинара научиха повече за работата в екип, за  генериране на идеи, за ефективна организация на проявите в тях.

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top