НАГРАДА ЗА ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО НА ЕВРОПЕЙСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ (ЕИСК) ЗА 2019 Г.

 06 септември  861

НАГРАДА ЗА ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО НА ЕВРОПЕЙСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ (ЕИСК) ЗА 2019 Г.

Награждаване на върхови постижения в инициативите на гражданското общество.

Тема на наградата за 2019 г.:  „Повече жени в европейското общество и икономика“.

Наградата за гражданско общество на Европейски икономически и социален комитет (ЕИСК) за 2019 г. ще бъде връчена за иновативни инициативи, осъществявани от организации на гражданското общество и/или лица на територията на ЕС, които имат за цел да повишат информираността и да се борят за равенството между половете в ЕС.

Целта на наградата за гражданското общество, която се присъжда ежегодно, е да възнагради и насърчи материални инициативи и постижения на организации на гражданското общество и/или физически лица, които са направили значителен принос за насърчаване на европейската идентичност и интеграция. Нейната обща цел е да повиши осведомеността за приноса, който организациите на гражданското общество и/или хората могат да направят за създаването на европейска идентичност и гражданство по начин, който е в основата на общите ценности, засилващи европейската интеграция.

Наградата, която е на обща стойност 50 000 евро и ще бъде връчена по време на пленарната сесия на ЕИСК на 11-12 декември 2019 г., е отворена за организации на гражданското общество, официално регистрирани в Европейския съюз и действащи на европейско, национално, регионално или местно ниво. Освен това е отворен за физически лица.

Крайният срок за подаване на заявленията е 6 септември 2019 г., 10 ч. сутринта (CEST).

МОЛЯ, КАНДИДАТСТВАЙТЕ ТУК

За повече информация ТУК и ТУК

Събития

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ВЪВ ВРЪЗКА С 5 ДЕКЕМВРИ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ДОБРОВОЛЕЦА, КОЙТО СЕ ЧЕСТВА ЗА ПЪРВИ ПЪТ ПРЕЗ 1985 Г. ПО ИНИЦИАТИВА НА ООН, ВИ ПИТАМЕ: ЗАЩО БИХТЕ СТАНАЛИ ДОБРОВОЛЕЦ?

Видео

Вижте още
Back To Top