УЧАСТВАЙ В АНКЕТАТА НА СПОРТЕН КЛУБ „ПРИОРИТИ СПОРТ“

 24 юли  557

УЧАСТВАЙ В АНКЕТАТА НА СПОРТЕН КЛУБ „ПРИОРИТИ СПОРТ“

СПОРТЕН КЛУБ „ПРИОРИТИ СПОРТ“ изпълнява проект „Граждански мониторинг
върху процеса на формиране и контрол при изпълнение на държавни политики за младежта в периода 2010 - 2020 г.“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Основната цел на проекта е извършване на анализ-оценка на постигнатите резултати по Приоритет 3 „Насърчаване на здравословния начин на живот“, Стратегическа цел 3.1 „Насърчаване на здравословния начин на живот сред младите хора“ (СЦ3), Оперативна цел 3.1.1 „Превенция на факторите, създаващи риск за здравето на младите хора“ (ОЦ 3.1.1), Задача 2 „Осигуряване на ефективно прилагане сред младите хора на насоките на ЕС за физическата дейност, особено сред младежите с увреждания“ от Националната стратегия за младежта 2010-2020.

Надяваме се, че ще имате желание да бъдете анкетирани, за да можем да разберем Вашето виждане по изпълнението на тази програма за изминалия период.

Това проучване е подкрепено от точна и научна методология и се провежда от специалисти в областта на икономическите и пазарни изследвания. Цялата информация, събрана чрез изследването, както се изисква от ESOMAR Международен кодекс на маркетинговата и социална изследователска практика, е третирана в стриктна конфиденциалност и анонимност. 

Информацията ще бъде анализирана само общо и никога индивидуално. Вашите отговори, дадени по време на изследването, следователно ще останат абсолютно АНОНИМНИ и нито Вашето име, или идентифицираща информация ще бъдат използвани в какъвто и да е било документ, основан на това изследване.

Цялата информация и мнения, които събираме, ще бъде запазена стриктно конфиденциална. Вие няма да може да бъдете идентифицирани в какъвто и да е било доклад или публикация.

Ако имате някакви въпроси/съмнения относно проучването, не се колебайте да се свържете с нас на електронен адрес:  secyouthpolicy@gmail.com

Линк към анкетата ТУК 

Новини

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ПРЕЗ КОЯ ГОДИНА СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПА С ПОДКРЕПАТА НА ЕС ОБЯВЯВА 26 СЕПТЕМВРИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА ЕЗИЦИТЕ С ЦЕЛ НАСЪРЧАВАНЕ НА ИЗУЧАВАНЕТО НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ В ЕВРОПА?

Видео

Вижте още
Back To Top