МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ YOUTH SPORTS FAIR CHANCE СЕ ПРОВЕДЕ В ИТАЛИЯ

 15 юли  921

МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ YOUTH SPORTS FAIR CHANCE СЕ ПРОВЕДЕ В ИТАЛИЯ

В периода 10 – 14 юли 2019, в Таормина, Италия се проведе втора международна среща по проект Youth Sports Fair Chance, която имаше за цел да анализира дейностите по проекта до момента и да обсъди реализираните в държавите – партньори по проекта изследвания за насилието в образователната система и спорта и възможностите за превенция на тези негативни явления. По време на международното посещение, в общината в гр. Таормина беше проведена пресконференция, в която взеха участие Марио Болоняри – кмет на града, Лучия Габерсчек – председател на Общински съвет, общински съветници, кметове и заместник-кметове на по-малки населени места в областта, директори на училища и образователни институции. В срещата от името на „Асоциация за развитие на българския спорт“, партньор в проекта от България, взеха участие Йоанна Дочевска – председател на АРБС и Моника Панайотова – член на консултативния съвет на организацията.

Следващата дейност по проекта е набиране на десет училища, които да вземат участие в обучителни дейности в България и конкурс за инфографика по темата за расизма, дискриминацията и нетолерантността в спорта, в резултат на който 10 учители по физическо възпитание и спорт и 10 деца ще имат възможността да участват в спортно събитие в Хърватска през 2020. Пълна информация е налична ТУК

Темата на проект Youth Sports Fair Chance е да намали предизвикателствата в сферата на насилието и да се справи с расизма, дискриминацията и нетолерантността в спорта (напр. по време на спортни събития). 

Проектът има за цел да идентифицира, развие и състави най-добри практики, свързани със спорта, които оптимално допринасят за разпространението на посланията за уважение, борба срещу дискриминацията и расизма и предотвратяването на всички форми на насилие в спорта. 

Проектът ще разработи методология за обучение, ориентирана към спорта в свободното време, с цел намаляване на насилието, расизма и дискриминацията чрез популяризиране на признаването на спортните ценности и преподаване пред основните целеви групи (ученици в начални училища, учители по физическо възпитание). За тази цел ще бъдат разработени два вида учебни материали: разработване на учебни модули за запознаване с ценностите, които да се използват от учителите по физическо възпитание и за учениците в началното училище. 

 

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ПРЕЗ КОЯ ГОДИНА 17 МАЙ Е ОБЯВЕН ЗА ДЕН НА БЪЛГАРСКИЯ СПОРТ И ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА РАБОТЕЩИТЕ В СФЕРАТА НА СПОРТА - ПРИЗНАНИЕ ЗА ОГРОМНИТЕ УСИЛИЯ НА СТОТИЦИ БЪЛГАРСКИ СПОРТИСТИ, ТРЕНЬОРИ И ДЕЯТЕЛИ В ОБЛАСТТА НА СПОРТА, ПРОСЛАВЯЛИ ИМЕТО НА БЪЛГАРИЯ?

Видео

Вижте още
Back To Top