ВТОРА МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ “SPORTS AGAINST BULLYING”

 15 юли  629

ВТОРА МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ “SPORTS AGAINST BULLYING”

В периода 10.07.2019 - 13.07.2019 в  Рибница-на-Похорю, Словения се проведе втората международна среща по проекта “Sports Against Bullying” /Спорт срещу тормоза в училищата/. В нея участваха представители на шест партньорски организации, като Асоциация за развитие на българския спорт беше представлявана от Ивайло Здравков и Константин Занков, членове на УС на организацията.

Настоящият проект пряко подкрепя специфичните приоритети на училищното образование - справяне с преждевременното напускане на училище и лимитираните възможности на някои ученици и има за цел да предложи качествено образование, което да даде възможност на всички ученици от най-ниския до най-високия академичен спектър и социална принадлежност да се справят успешно с различни предизвикателства. Чрез планираните дейности се създава среда и методология за  укрепване на сътрудничеството между учителите в училищата, семействата, ученици и други външни заинтересовани страни с цел подобряване на прехода между различните етапи на образованието.

В проектната работа се използва спорта като обединяващ инструмент за младите хора, които са изложени на риск. С проект “Sport against bullying” целта е да има все повече училища, в които се приветстват различията, където всеки ученик се чувства сигурен, участва в планираните дейности и където гледните точки се взимат под внимание.

С дейностите по проекта организациите се опитват да превърнат училищата в завладяващо място, където младите хора искат с нетърпение да участват в социални и спортни дейности, да използват спорта като инструмент за образование и социална интеграция, да осигурят възможности за комуникация и кооперация на участващите младежи. Докато един от основните приоритети е да се намали тормоза в училищата, другите приоритети включват мерки срещу отпадането от училищата и намаляването на високите нива на отсъствията.

По време на партньорската среща се обсъди изготвеният пан-европейски анализ на ситуацията в партньорските държави и в съседните на тях в последствие на прочуване сред целевите групи от ученици, учители и родители. На база това интернационално проучване се установи до каква степен тормоза в училище е фактор, който родители и учители забелязват и осъзнават.

Планираха се и предстоящите дейности по проекта като:

  • Разработване на обучителна програма за учители, базирана на методологията Обучение чрез спорт;
  • Обучения на учители по физическо възпитание и спорт;
  • Обучения  на родители;
  • Разработване на политики за намаляване на насилието в училище
  • Разработка на наръчник за прилагане на добри практики за превенция на тормоза в училищата;
  • Популяризиращи събития във всяка партньорска държава.

Проектът е съфинансиран от програма "Еразъм +", Ключова дейност 2 - Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики.

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ПРЕЗ КОЯ ГОДИНА 17 МАЙ Е ОБЯВЕН ЗА ДЕН НА БЪЛГАРСКИЯ СПОРТ И ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА РАБОТЕЩИТЕ В СФЕРАТА НА СПОРТА - ПРИЗНАНИЕ ЗА ОГРОМНИТЕ УСИЛИЯ НА СТОТИЦИ БЪЛГАРСКИ СПОРТИСТИ, ТРЕНЬОРИ И ДЕЯТЕЛИ В ОБЛАСТТА НА СПОРТА, ПРОСЛАВЯЛИ ИМЕТО НА БЪЛГАРИЯ?

Видео

Вижте още
Back To Top