КОНКУРС ЗА УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ЧЕТЕНЕТО 2019

 17 юли  861

КОНКУРС ЗА УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ЧЕТЕНЕТО 2019

В ролята си на Национална агенция по Програмата „Еразъм+”, на Национално звено за координация по дейност eTwinning, Национален Еврогайдънс център, Национален Европас център и Евродеск България, ЦРЧР обявява конкурс по темата „Четене и комуникация“. Конкурсът е насочен към училища, детски градини, училищни, регионални и национални библиотеки, центрове за подкрепа на приобщаващото образование, както и към учени, художници, дизайнери и други хора на духа, за които темата е значима и които са я засегнали по един или друг начин в работата си, обвързана с културата и образованието, или по проекти от Програма „Еразъм+”, дейностите eTwinning, Европас, Еврогайдънс, Евродеск и други европейски програми.

Условия на конкурса

Ако желаете да участвате в конкурса и съответно в Конференцията, изпратете ни кратко представяне на своя идея, добри практики или познат за вас случай, при който четенето – книгата – словото са изиграли в общуването, в изграждането на основани на комуникацията дейности и общности, своята незаменима роля.

Разработките си изпращайте на e-mail адрес competition@hrdc.bg 

Краен срок за изпращане – 17 юли 2019 г.

Очакваме разработките да бъдат в обем не по-голям от 2 стандартни страници, в края на които да бъдат представени: пълното име на училището / институцията, в която кандидатът работи, възраст на обучаемите, кратко представяне на участника, точен адрес на институцията, актуален телефон и е-mail за връзка с кандидата.

Кандидатурите са индивидуални.

Разработки с липсващи авторски данни няма да бъдат включени в конкурса.

Конференцията

Най-добрите разработки ще дадат възможност на кандидатите да участват в тридневната Национална конференция за четенето, която ще се проведе в периода 31 юли – 2 август 2019 г в град Велико Търново.

Образователните институции на победителите в конкурса ще бъдат обявени на 22 юли 2019г. на Интернет страницата на ЦРЧР www.hrdc.bg.

Всички кандидати ще бъдат уведомени за резултатите и по електронната поща – на предоставените от тях адреси за контакт. Най-добрите текстови и снимкови материали ще бъдат включени и в бъдещи издания на ЦРЧР.

Ако имате въпроси, можете да се свържете с нас на следните адреси: mkaraangova@hrdc.bg , тел. 02 /915 50 24 и 02/915 50 33.

Очакваме Ви 

Екипът на ЦРЧР. За повече информация ТУК 

Събития

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ПРЕЗ КОЯ ГОДИНА СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПА С ПОДКРЕПАТА НА ЕС ОБЯВЯВА 26 СЕПТЕМВРИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА ЕЗИЦИТЕ С ЦЕЛ НАСЪРЧАВАНЕ НА ИЗУЧАВАНЕТО НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ В ЕВРОПА?

Видео

Вижте още
Back To Top