МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ИНОВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ

 31 декември  1559

МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ИНОВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ

Инициативата има за цел да насърчи, отличи и популяризира иновативни инструменти, интерактивни игри, платформи и др. методи за кариерно ориентиране, информиране и консултиране, базирани на игри.

Стартира международен конкурс за иновативни инструменти за кариерно ориентиране, иницииран по проект Future Time Traveller. Конкурсът има за цел да насърчи, отличи и популяризира иновативни игри и инструменти (традиционни и дигитални) за кариерно ориентиране.

Конкурсът се инициира от 7 организации в цяла Европа: Фондация на бизнеса за образованието, България; CTI – Гърция, EBCC – Португалия, CIAPE – Италия, University of Lodz – Полша, Innovation in Learning Institute – Германия и Aspire-igen – UK. У нас инициативата се провежда с подкрепата на Euroguidance България.

За кого е конкурсът?

Конкурсът е насочен към специалисти, които се занимават с кариерно консултиране във всички сфери на образованието и обучението, например:

  • кариерни консултанти;
  • педагогически съветници или психолози в училища, трудови посредници, които в професионалната си дейност се занимават с въпроси на професионалното ориентиране на ученици, студенти, възрастни;
  • обучители в неформалната сфера.

В конкурса могат да се включат:

  • индивидуални участници (кариерни и педагогически специалисти, специалисти по пазара на труда, психолози и др.);
  • професионални екипи, съставени от повече от един участник;
  • смесени екипи, съставени от професионалисти и представители на целевите групи.

Могат да участват участници от всички европейски държави.

Всеки участник / екип може да участва в конкурса с повече от една кандидатура (игра, инструмент).

Краен срок

Крайният срок за кандидатстване е 31 декември 2019 г.

За повече информация и документи за кандидатстване ТУК 

Събития

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ПРЕЗ КОЯ ГОДИНА СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПА С ПОДКРЕПАТА НА ЕС ОБЯВЯВА 26 СЕПТЕМВРИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА ЕЗИЦИТЕ С ЦЕЛ НАСЪРЧАВАНЕ НА ИЗУЧАВАНЕТО НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ В ЕВРОПА?

Видео

Вижте още
Back To Top